SOBD 2021. Rusíni: národnosť 1 - 23 476, národnosť 2 - 39 810, materinský jazyk - 38 679

20.01.2022


Národnosť
Žilinský kraj s najvyšším podielom slovenskej národnosti
Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422,1 tisíca obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíca obyvateľov, českú 29 tisíc, rusínsku 23,7 tisíca. Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.

Na získanie komplexného obrazu národnostného zloženia obyvateľstva Slovenska mali obyvatelia prvýkrát v histórii možnosť uviesť príslušnosť k ďalšej národnosti prostredníctvom otázky „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“. Celkovo sa na úrovni celej republiky k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 % obyvateľstva s trvalým pobytom. Ako ďalšiu národnosť uviedlo slovenskú národnosť 55,5 tisíca obyvateľov, rusínsku 39,8 tisíca obyvateľov, maďarskú 34,1 tisíca obyvateľov, rómsku 89-tisíc obyvateľov, českú 16,7 tisíca obyvateľov. V prípade rómskej a rusínskej národnosti sú vyššie početnosti v ďalšej národnosti

Materinský jazyk
Materinský jazyk je reč, ktorou obyvateľ najčastejšie hovoril vo svojom detstve.
Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva, že 81,8 % obyvateľstva v detstve používalo slovenčinu.
Iný materinský jazyk ako slovenský uviedlo 12,5 % obyvateľov Slovenska. Druhým najpočetnejším materinským jazykom je maďarčina, tú označilo takmer 8,5 % obyvateľstva ako svoj materinský jazyk. Rómčinu ako materinský jazyk uviedlo 1,8 % obyvateľov, čo predstavuje tretí najpočetnejší materinský jazyk na Slovensku. Rusínsky jazyk je štvrtý najpočetnejší materinský jazyk (0,7 % obyvateľstva), piatym najpočetnejším materinským jazykom je čeština (0,6 %). Ostatné najpočetnejšie materinské jazyky sú ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský, vietnamský.

Demografické štruktúry
Populácia Slovenska starne
Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva a má priamy vplyv na vývoj celej spoločnosti. Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú na pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie v nižších vekových skupinách.
Kým v roku 2011 mali obyvatelia v predproduktívnom veku (0-14 rokov) oproti obyvateľom v poproduktívnom veku (65+ rokov) vyšší podiel, v roku 2021 tomu už je naopak.
V roku 2021 bol v porovnaní s rokom 2011 síce zaznamenaný mierny nárast podielu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 15,3 % na 15,9 %, ale zároveň môžeme pozorovať výrazný nárast pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) poklesol zo 72,0 % v roku 2011 na 67,0 % v roku 2021.

Náboženské vyznanie
K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov
Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným medzicenzálnym trendom je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania.

Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

*****
Tu si môžete vyskladať požadovanú zostavu výsledkov, v jednom okne si vyberiete požadovaný ukazovateľ (národnosť, materinský jazyk...), v druhom  územnú jednotku (kraj, okres, obec...): https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/SR/SK0/SR

Pre porovnanie, detailné výsledky sčoitania SOBD 2011 nájdete TU:: https://udaje.statistics.sk/tabulky.html


cenzus 1991 / 2001 / 2011/ 2021

rusínska národnosť: 
17 197 / 24 201 / 33 482 / 63 286*
*narodnosť I+II

materinský jazyk rusínsky:  
49 099 / 54 907 / 55 469 /39 679


 
Zdroj: Slovenský štatistický úrad Slovenskej republiky
https://www.scitanie.sk/

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2022

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939  

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Za namy upamjatniňa 75. ričnyci akcyji «Visla». Ne barz mi s’a choče...

75 rokiv tŷrvaňa akcyji «Visla», na što uvahu zvernula jedna z osib. І jedno, i druhje, dumam, pravyľne. O samŷm vŷseliňu povime, što s’a doveršŷlo, ale i «Visla» dale plŷne… to tiž fakt. Upamjatniňa prošly v subotu, 30. kvitňa/apriľa 2022 r., …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Modrá Marilyn trhala rekordy

Warholov portrét je najdrahšie predané americké dielo Slávny portrét Marilyn Monroe Andyho Warhola, známeho predstaviteľa pop kultúry so slovenskými koreňmi, sa stal najdrahším umeleckým dielom amerického umelca, aké sa kedy predalo na aukcii…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Smutný osud věčné periferie 

Legendami opředená Zakarpatská Ukrajina (bývala Podkarpatská Rus) budí vášně i v současné válce Kraj kolem Užhorodu po několik staletí tvořil periferii impérií či nově vzniklých národních států. Ať už byl znám jako Uherská Rus, Podkarpatsko, …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Do úradu uviedli nového gréckokatolíckeho apoštolského administrátora Petra Rusnáka

Vymenoval ho pápež František. PREŠOV. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uviedli v nedeľu 8. mája do úradu apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Vlady…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo poslanecké dotácie

Do regiónov pôjde 1,86 miliónov eur Tlačová správa Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (P…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ: Dobri tam, de mene ňit. Ne viryte? Ta prydu...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať