SODB 2021.  Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk

17.05.2020


Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov (ďalej len „sčítací formulár“) uskutočnil viaceré pracovné stretnutia za účelom diskusie a zohľadnenia požiadaviek inštitúcií, ktoré prispeli k skvalitneniu sčítacích formulárov určených na sčítanie obyvateľstva. Výsledkom stretnutí boli dve podoby sčítacích formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami, ktoré sa Štatistický úrad Slovenskej republiky rozhodol otestovať. Kvalitatívne testovanie sčítacích formulárov a metodických vysvetliviek k sčítacím formulárom formou kognitívneho testovania bolo zrealizované prostredníctvom externej prieskumnej firmy v dňoch 16. – 20. 9. 2019. Kognitívne testovanie malo za cieľ kriticky zhodnotiť navrhnuté otázky v sčítacom formulári, zistiť a overiť zrozumiteľnosť znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek k sčítaciemu formuláru, chápanie ich významu, vnímanie a citlivosť témy. Testovanie prebehlo na vzorke 40 respondentov vo veku 15 – 63 rokov, podmienkou bolo zastúpenie oboch pohlaví s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania. Kognitívne testovanie bolo realizované dvomi spôsobmi, prostredníctvom verzie pre samovyplňovanie, ktorú sami, bez pomoci inej osoby vypĺňali dvadsiati respondenti a cez verziu pre interview, ktorú s pomocou opytovateľa vypĺňalo taktiež dvadsať respondentov. Obe verzie obsahovali dve podoby sčítacích formulárov, ktoré sa odlišovali znením vybraných otázok alebo formulovaním kategórií odpovedí pri vybraných otázkach. Výsledky testovania poslúžili na zlepšenie znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek, taktiež na zlepšenie poradia otázok, interakcii medzi nimi ako aj pri tvorbe dizajnu otázok v sčítacom formulári pre sčítanie obyvateľov.

Plnenie strategických cieľov Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 je jednou z priorít Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci príprav cenzu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Štatistický úrad Slovenskej republiky ako zodpovední gestori aktivity 4. „Pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk“ vypracovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradom vlády SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a zástupcami národnostných menšín predkladaný materiál  ̶   Metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk, rešpektujúcu rôznosť názorov a argumentácií

Materiál k Metodike sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk
náfdete TU: https://scitanie.sk/files/Metodika_scitania_obyvatelov_z_hladiska_ich_prislusnosti_k_narodnosti_alebo_etniku_so_zretelom_na_materinsky_jazyk.pdf

Zdroj:  
https://scitanie.sk/sk/

Aktuality

Zobraziť všetky
31.12.2020

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, 2020

SME RUSÍNI //МЫ  РУСИНЫ ​//СЬМЕ РУСИНЫ ​​​​​ ​ "Dejiny do každej rusínskej rodiny..." Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov  druhé vydanie, Bratislava 2020 počet strán: 240, 120 x 210 mm mäkká šitá väzba V4 jazyk: slovenský ISBN 978 - …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.11.2020

ZLOMENÝ GENERÁL PROSIL Z VÄZENIA O MILOSŤ: ROBIL SOM POCTIVO, ALE NEMAL SOM SCHOPNOSTI

List, ktorý napísal pred 65 rokmi vo väzenskej cele, prináša úplne iný pohľad na Ludvíka Svobodu. Generál, ktorý sa v tom čase stal pre komunistický režim nepohodlný, v ňom úpenlivo prosil o milosť. V archívoch sa zachoval list adresovaný pre…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.11.2020

75. VÝROČIE VZNIKU DIVADLA ALEXANDRA DUCHNOVIČA

24.11.1945 bolo založené v Prešove na družstevnom základe Ukrajinské národné divadlo, predchodca dnešného Divadla Alexandra Duchnoviča. Prvou premiérou divadla, ktoré okrem niekoľkých profesionálov angažovalo najmä talentovaných amatérov, bol…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.11.2020

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů Prvním krokem k uskutečnění sovětské „kulturní revoluce“ na Podkarpatsku byla likvidace rusínského školství, demonstrativní pálení rusínských školn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.11.2020

Před 75 lety se Československo rozloučilo s Podkarpatskem. Oblast se „vrátila“ Ukrajině, k níž dříve nepatřila

„Stará hranice mezi bývalou Podkarpatskou Rusí a Slovenskem se změnila. Namísto zemské hranice nastoupila hranice státní, která nás však nebude oddělovat od Sovětského svazu,“ informoval o definitivním konci společného soužití Čechoslováků a Rus…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2020

Před 70 lety byl v Jáchymovských dolech zaveden systém sovětského gulagu

Nechvalně proslulé jáchymovské tábory a doly, v kterých trestanci za nelidských podmínek těžili uran pro Sovětský svaz, fungovaly mezi roky 1949–1961. Charakter totální třídní šikany začal být vůči zdejším politickým vězňům uplatňován právě před…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ - napys na vchodovi kapurci do dvora domu:
-Brynčok ne funguje, porozidajte psa...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať