Starostovia rusínskych obcí zo Slovenska a Ukrajiny budú spolupracovať. Zišli sa na historicky prvom stretnutí

Starostovia rusínskych obcí zo Slovenska a Ukrajiny budú spolupracovať. Zišli sa na historicky prvom stretnutí
24.09.2018

Na medzinárodnom Sochárskom sympóziu, ktoré v minulých dňoch veľmi úspešne prebehlo v Habure v Medzilaboreckom okrese, bol medzi organizátormi aj haburský Obecný úrad a Nadácia Drevený kostolík Habura. Súčasťou podujatia sa stalo i stretnutie starostov rusínskych obcí. Nielen z východného Slovenska, ale aj z Ukrajiny. O tom, ako a kde sa zrodila idea dať dokopy starostov dedín s rusínskymi obyvateľmi, sme sa porozprávali so šéfom Obecného úradu Habury Michalom Prejsom.

Kto prišiel s takýmto nápadom a kto popozýval starostov do Habury? Z niektorých zdrojov je totiž známe, že napríklad ukrajinskí starostovia sa organizujú na takomto základe už určitý čas, u nás je to však novinka. Kde sa to začalo?

Stretnutie, teda hromada starostov a primátorov rusínskych obcí a miest Slovenska, vzniklo z iniciatívy Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ktoré s tým prišlo začiatkom júna 2018. Hlavný podiel na vzniku mali starostovia a starostky Monika Rohaľová z obce Volica, Michal Firkaľ z obce Valentovce a Peter Tričák z obce Čertižné.

To bol začiatok. A kde sa zrodil nápad spojiť takýto zraz starostov so sympóziom u vás v Habure?

S myšlienkou pozvať starostov na pracovné stretnutie do Habury v rámci Sochárskeho sympózia sme prišli spoločne s Danielou Palaščákovou, jednou z organizátoriek sympózia. Idea stretnúť sa pochádza zo slovenskej strany. Impulzom bolo hľadať riešenia v spoločných, najmä finančných problémoch, s akými sa stretávajú starostovia malých rusínskych obcí na Slovensku.

Počas stretnutia sa uskutočnila aj panelová diskusia na obecnom úrade. Koľko starostov prišlo a z akých obcí? O čom sa debatovalo?

Na panelovej diskusii sa zúčastnilo osem starostov – z Habury, Bajeroviec, Čertižného, Repejova, Rokytoviec, zo Sukova, z Volice a  Výravy. Štyria hostia prišli z Ukrajiny – Sergij Arendaš, Jurij Seňuk, Neľa Petrus a Ivan Drogobeckij. Pozvanie prijali aj predseda Okrúhleho stola Rusínov Ján Lipinský a z úradu Prešovského samosprávneho kraja – z odboru regionálneho rozvoja – Monika Štoffová a Kamil Štoffa. Zástupcovia z prešovského VÚC informovali o možnostiach čerpať finančné prostriedky z eurofondov a Nórskych grantov.

Bola reč už aj o podmienkach spoločných projektov, napríklad či sú reálne, aké môžu byť vhodné výzvy, o ktoré by sa dalo spoločne uchádzať? Nakoľko sú u nich na Ukrajine tieto projekty administratívne náročné?

V diskusii už padli aj návrhy, ako by sa dala spolupráca posunúť o úroveň vyššie, aby nezostalo len pri rečiach, ale boli aj činy. V spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Laborec si starostovia majú možnosť pripraviť, respektíve už pripravili, projektové zámery. Zároveň sme boli z ukrajinskej strany pozvaní na konferenciu, kde by sa už debatovalo o konkrétnych projektoch, najmä zameraných na biotechnológie.

Aký je záujem o spoluprácu zo strany našich starostov?

Veľký. Veľmi dobré skúsenosti už majú s poľskou stranou. Trochu sa však obávajú administratívneho zvládnutia čerpania eurofondov z ukrajinskej strany.

Táňa Rundesová 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality