Svetlo z východu naštartovalo pútnický turizmus v pohraničí

29.09.2021

Aktivity projektu Svätomariánska púť hodnotili na záverečnej konferencii

Tlačová správa
Implementácia vlajkového projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (Svetlo z východu) venovanom rozvoju religióznemu turizmu v slovensko-poľskom pohraničí dnes finalizovala záverečnou konferenciou. V rámci hybridného formátu podujatia zástupcovia krajskej samosprávy, arcibiskupstiev, farností a projektových partnerov zo Slovenska i Poľska bilancovali aktivity projektu, ako aj jeho ďalšie smerovanie.

Strategické ciele, ktoré si v projekte Svätomariánska púť stanovili jeho trinásti partneri, sa zamerali na vytvorenie ponuky uceleného produktu pútnického turizmu. Zároveň priniesli dobudovanie infraštruktúry na ôsmich významných pútnických miestach poľsko-slovenského pohraničia, kde sa  preinvestovali viac ako 2 milióny eur.

"Teší ma, že sme spolu s poľským partnerom mohli zveľadiť naše pútnické miesta a prispieť k zatraktívneniu ich areálov, kde majú pútnici k dispozícii nielen informačnú infraštruktúru, ale aj pevnú v podobe zmodernizovaných sociálnych zariadení, lavičiek, prístreškov. Avšak projekt Svätomariánska púť a pútnický turizmus ako takýje predovšetkým o duchovnom povzbudení a o tom, aby sme ľuďom na ich ceste -púti umožnili nájsť to, čo na nej hľadajú. Či už Boha, pokoj alebo seba samého,“ vyjadril sa počas záverečnej konferencie predseda PSK Milan Majerský.

Na poľských pútnických miestach zakomponovaných v cezhraničnom projekte sa pritom preinvestovalo 1,17 miliónov eur. Aktivity zahŕňali okrem iného vybudovanie amfiteátra v Starej Wsi, osvetlenie a ozvučenie areálu v Kalwarii Paclawskej, realizáciu infostánku a záhrady v Krosne či výstavbu parkoviska v Debowieci.  Na slovenskej strane sa zveľadili areály za viac ako 820-tisíc eur. Okrem iného sa v Litmanovej vybudoval  pútnický dom, v Levoči pribudlo technické zabezpečenie a spevnené vstupy - parkoviská, v Gaboltove sa zrealizovali drobné prvky pre organizovanie pútí s novým osvetlením a ozvučením, v Ľutine vybudovala oddychová zóna a detské ihrisko.

„Za tento projekt som veľmi vďačný, pretože farnosti, podobne ako naše najväčšie pútnické miesto Gaboltov, by si z vlastných prostriedkov určite nedokázali vytvoriť takéto pútnické zázemie, ktoré tam mohlo vzniknúť vďaka Svetlu z východu. My máme štyri diecézne svätyne a v prípade každej z nich by bolo dobré niečo takéto zrealizovať, aby sa tam ľudia nielen v čase veľkých výročných pútí cítili prijatí,“ povedal v tejto súvislosti arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Bernard Bobe

Súbežne s viacerými odbornými aktivitami sa počas projektu zrealizovalo vyše šesťdesiat mäkkých propagačných aktivít s cieľom budovať povedomie o rozvíjajúcej sa značke a projekte Svätomariánska púť. Ide napríklad o virtuálne prehliadky po 28 miestach mariánskeho kultu v Malopoľskom vojvodstve, Podkarpatskom vojvodstve v Poľsku a Prešovskom kraji, umelecké sympóziá, pútnické pasy, mobilnú aplikáciu, bedekre či ďalšie propagačné materiály. Výstupom je i 75 kilometrová pešia púť – Evanjelizačná cesta z Ľutiny do Levoče, ktorá je výsledkom nových produktových balíkov pútnického cestovného ruchu.

„Som presvedčený, že tento projekt je užitočný pre každého človeka. Aj ten, ktorý možno nie je zameraný až tak na duchovno, môže zužitkovať jeho ovocie a obohatiť sa či už kultúrne, spoznať nové lokality, oddýchnuť si na týchto pútnických miestach a urobiť aj niečo pre svoje zdravie,“ zhodnotil benefity projektu pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš.

Aj podľa zástupcu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove spoločná iniciatíva partnerov zo Slovenska i Poľska upriamila pozornosť verejnosti na spoločenské i duchovné hodnoty mariánskych tradícií, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. „Vzájomná spolupráca samosprávy a ostatných zainteresovaných strán či už sú to cirkvi alebo tretí sektor bola ukážková. Podarilo sa vytvoriť dobré dielo, preto veríme, že sa bude pokračovať v  aktivitách, ktoré nadviažu na tento výnimočný  projekt,“  uviedol vikár pre ekonomiku Daniel Dzurovčin.

Prešovský samosprávny kraj sa chce v ďalšom období zamerať na prípravu nového komplexného projektu rozvoja pútnického turizmu nielen na báze pútnických miest, ale aj ostatných významných kultúrnych sakrálnych pamiatok na území kraja. Svoju pozornosť zameria na rozšírenie ponuky pútnických trás pešieho, cykloturistického či automobilového charakteru so zámerom zvýšiť povedomie o turistických atraktivitách na území kraja.

„Táto konferencia určite neznamená koniec našej pútnickej aktivity, ale je pre nás novou inšpiráciou, novým nádychom pre ďalšiu prácu s cieľom, aby naše pútnické miesta poctilo svojou návštevou ešte viac ľudí a tí mohli aj vďaka týmto miestam meniť svoje životy k lepšiemu,“ dodal Milan Majerský.

Vlajkový projekt  Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), inšpirovaný známou pútnickou trasou Santiago de Compostela, získal podporu v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Krajská samospráva ho realizovala od roku 2017 spolu s dvanástimi partnermi v pohraničí. Na slovenskej strane na projekte participovali štyri farnosti  - Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, taktiež Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporili Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti – Stara Wies, Debowiec, Krosno a Kalwaria Paclawska.

V Prešove 28. septembra 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Zdroj:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts-2021/region/svetlo-z-vychodu-nastartovalo-putnicky-turizmus-pohranici.html

Aktuality

Zobraziť všetky
06.10.2021

Čaputová: Na odhodlanie mužov a žien z priesmyku na Dukle nikdy nezabudneme

Odhodlanie prebiť sa domov a neskutočné nasadenie v ťažkom boji o každý jeden meter postupu, tak vníma Karpatsko-dukliansku operáciu prezidentka Zuzana Čaputová. Odkázala, že na odhodlanie mužov a žien z jesene 1944 nikdy nezabudneme. Všetci …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
03.10.2021

ROZHOVOR. Štátny tajomník Jaroslav Kmeť: Stavať R4 cez PPP projekt je reálne 

ROZHOVOR. Štátny tajomník Jaroslav Kmeť: Stavať R4 cez PPP projekt je reálne  Rozhodne vláda. Patrí medzi priority, peniaze na ňu nie sú. V Prešove sa konala medzinárodná konferencia o význame medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia. K…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.10.2021

Bokšaj Josif (1891-1975)

BOKŠAJ Josif (* 2.10.1891 Kobylecká Poljana, dnes Ukrajina, † 9.10.1975 Užhorod, Ukrajina), malíř, zakladatel rusínské národní malířské školy, pedagog. Maturoval na mukačevském gymnáziu, absolvoval budapešťskou Akademii umění. Po vypuknutí 1.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.10.2021

Malíři podkarpatské školy - vrchol rusínskeho národního obrození

  Po první světové válce Rusíni se ocitli v civilizačně evropský vyvinuté československé společnosti, jenž dosáhla svého vrcholu v národně emancipačním procesu, vytvořila vlastní stát, i když územně podivný, sjednotivši tři různé národní celky se…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.10.2021

Andersenove rozprávky už aj v rusínskom jazyku

Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ v týchto dňoch pripravuje ilustrovanú rozprávkovú knihu H. Ch. Andersen: Prypovidkŷ / Г. Х. Андерсен: Приповідкы. Bude to prvé dielo svetovej literatúry preložené do spisovného rusínskeho jazyka na Slovensku. Zá…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.09.2021

Poštar’ tot raz zadurkať na dveri v Kyjevi dva raz

Kartka z Terstu Kyjiv distav v ostatnich dňach až dvi pozdorovliňa. Može kartka z Krynyci pro urajiňskŷ vlasty ne značiť nyč, no kartku z Terstu bŷ maly vz’aty ser’jozno, pokľa choťať bŷty akceptovanŷ v Evropi. Tak to jakos’ vŷšlo. V tŷch …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Ujku Vasyľu, čom Hospodin dal ľuďom palinku?
-Žeby i škaredy baby mohly poseksuvaty...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať