Titulka

História Rómov v slovenských mestách do roku 1918
21.05.2020

História Rómov v slovenských mestách do roku 1918

Rómovia začali do strednej Európy v prvých skupinách a prúdoch postupovať z Balkánskeho polostrova v 12. a 13. storočí a miestami ich postupu smerom na západ boli oblasti okolo Dunaja, kde sa presúvali proti toku rieky až do stredu Európy (Korim…
Všetky správy

Fotogaléria

Ujko Vasyľ


Marča. Zo žyvota.
-Vleťila mi do oka muška. Sidam soj na labirsku lavočku. Oko slzyť, lehko soj ho tru, probuju mušku vyplavyty... A tu - prystavjať sja kolo mene neznama teta i tak laskavo sja mi pryhovarjajuť:
-Ne plač ďivko, ne bij sja, ja u tvojich rokach byly iši škaredša, ale i tak jem sja vydala...
Viac

Newsletter