Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov
31.05.2020


V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore:

- zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY,
- zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí (tento nás dokument odvysielala ČT2 a STV2), 
- vydali 30 čísiel periodika e-rusynFORUM, ktoré bezplatne šírime ku čiateľom, spravovali portál: www.rusyn.sk     
 
a facebookové skupiny RUSÍNI SLOVENSKA UJKO VASYL,
- aktívne sa zúčastňovali zasadnutí Okrúhleho stola Rusínov Slovenska,
- pripravili k vydaniu knihu Čekoslovenský svet v Karpatoch 1 a  Čekoslovenský svet v Karpatoch 2
- vytvorili na webe galériu Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie a na prenosných banneroch rovnomennú výstavu,    
- výroboli sme v koprodukcii s RTVS dokumentárný filmu Podkarpatská rusínska maliarska škola /premiéra 8.9. 2019, STV2/.     

***

názov:  Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska
právna  forma:  občianske  združenie
IČO: 31 770 746
sídlo:  Pribišova 8,  841 05 Bratislava 
bankové spojenie:  0011494077/0900  SLSP, a.s.
IBAN: SK56 0900 0000 0000 1149 4077ň
kontakt:  rusyn@centrum.sk   tel. 0902 92 11 66

Oblasť pôsobenia: kultúra, kultúrno-osvetová činnosť 

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov    Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
Forma    Občianske združenie
Rok registrácie    2018
Dátum registrácie    11. 12. 2018 11:14:48
Dátum poslednej zmeny    11. 12. 2018 11:14:48
Evidenčné číslo    11832
IČO    31770746
SID     -    
Ulica    Pribišova 8
Mesto    Bratislava
PSČ    84105
Okres    Bratislava IV
Štát    Slovenská republika
Bankové účty    
Predčíslie    Č.Ú.    Banka    Pobočka
SK5609000000000011494077 Slovenská sporiteľňa , a.s. Tomášikova 48, Bratislava

Detail/tlačivá:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4740

*******

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
- ochranca zachovania identity Rusínov

25 rokov činorodej existencie (1995 - 2020)

VOPRED ĎAKUJEME!

********

LINK NA ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 

********

Ako darovať 2% z dane?
 
Zamestnanci
· Vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
· Vyžiadajte zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa 
· Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov 
· Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 
Fyzické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
· Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 03. na Váš daňový úrad
 
Právnické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane – časť IV. 2% môžete darovať ak ste najneskôr do 31. 3. darovali sumu 0,5% z Vašej dane na verejnoprospešné účely.
· Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

********

ĎAKUJEME!

 

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality