Viac ako polovica opýtaných Slovákov verí, že farmafirmy taja liek na rakovinu

Viac ako polovica opýtaných Slovákov verí, že farmafirmy taja liek na rakovinu
18.05.2019

Vedci zo SAV merali konšpiračné, pseudovedecké a paranormálne presvedčenia Slovákov. Viac ako polovica respondentov napríklad súhlasila s názorom, že migrácia do EÚ je vyvolaná zámerne s cieľom poškodiť európske krajiny a ich kultúru.

Tretina opýtaných Slovákov a Sloveniek má najnižšiu dôveru k vede a v najvyššej miere sa hlási k antivedeckým postojom (škála s 13 položkami od úplne nesúhlasím /1/ po úplne súhlasím /6/ – čím vyššie skóre, tým silnejšie antivedecké postoje).

Vyplýva to z online prieskumu, ktorý minulý rok robila psychologička Vladimíra Čavojová a jej kolegovia v rámci projektu Sociálna analýza Slovenska.

Odborníčka pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie, ktorý je súčasťou Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Prevažujú antivedecké postoje
Až dve tretiny ľudí (68,9 percenta) mali skôr antivedecké postoje a ak si mali vybrať medzi „sedliackym rozumom“ či intuíciou na jednej strane a vedou na strane druhej, vybrali si to prvé.

Prieskumu sa zúčastnilo niečo vyše tisíc ľudí vo veku od 18 do 86 rokov.

Ľudia s najnegatívnejším postojom k vede mali zároveň najhoršie výsledky v teste vedeckých poznatkov a teste kognitívnej reflexie. Tá spočíva v schopnosti uprednostniť pomalé analytické myslenie pred intuitívnou odpoveďou, ktorá sa ponúka automaticky, no je nesprávna.

Niekedy sa testuje nasledujúcou úlohou: tenisová raketa a loptička stoja spolu 110 eur. Raketa stojí o sto eur viac ako loptička. Koľko stojí loptička?

Intuitívna odpoveď je 10 eur, no ide o chybu. Správny výsledok – 5 eur – uhádnu tí, ktorí sa nenechajú unášať svojimi prvotnými pocitmi a pri riešení sa spoliehajú na zdĺhavejšiu analýzu.

Denník N písal v minulosti o štúdii, čo ukázala, že ľudia, ktorí veria na paranormálne javy, dosahujú v analytickom myslení horšie výsledky a pri riešení problémov vychádzajú skôr z intuície.

Veda nie je intuitívna
„Nevýhodou vedy je, že nie je intuitívna,“ povedala pre Denník N Čavojová a dodala: „Intuíciu netreba zatracovať, no na druhej strane má tú nevýhodu, že je zaťažená rôznymi chybami a heuristikami (mentálnymi skratkami – pozn. red.), čo môže viesť k pseudovedeckým a konšpiračným presvedčeniam. Veda krotí naše sklony k predčasným záverom na základe neúplných dát. Taký proces je veľmi namáhavý a nesamozrejmý.“

Kolegyňu doplnil psychológ Peter Halama z rovnakého pracoviska SAV, ktorý uviedol, že dôvera vo vedu je kognitívne náročnou úlohou. „Vedecké poznanie je značne komplexné a mení sa. Ak ľudia hľadajú jednoznačné pravdy, môžu to interpretovať tak, že veda je nefunkčná,“ vysvetlil Halama, že sklamanie z vedy, ktorá sa neustále opravuje, môže u niektorých prerásť do rezignácie na vedu. Výsledkom je, že sa radšej spoľahnú na intuíciu, sedliacky rozum či „múdrosti starých materí“.

Aj Halama bol súčasťou projektu Sociálna analýza Slovenska, hoci pracoval na inom výskume (viac nižšie).

Prieskum ďalej ukázal, že najviac negatívnych postojov k vede mali respondenti s nižším vzdelaním a nižším príjmom. „Ženy mali viac anti-vedeckých postojov ako muži a rozdiely boli štatisticky významné,“ dodala Čavojová z SAV.

Podľa nej prispieva k hojnému výskytu anti-vedeckých predstáv vzdelávací systém, ktorý je na Slovensku stále orientovaný na memorovanie faktov. „Vedu učíme ako statický súbor poznatkov, že prišiel Newton, niečo objavil, tak sa to naučte. No poznatky sa môžu meniť – kedysi bolo Pluto planétou, a teraz už nie je. Dôležitejšie je, aby študenti chápali, ako vedci k poznatkom prišli, aby poznali metodológiu, dokázali určiť, či je nejaký zdroj dôveryhodný a či majú dostatok dôkazov, aby nejakej informácii dôverovali, alebo nie.“

Katalóg najčastejších nepotvrdených presvedčení
V súvisiacom online výskume skúmal psychológ Halama súhlas respondentov s nepodloženými tvrdeniami (konšpiračné, pseudovedecké a paranormálne presvedčenia).

Výsledky prezentoval na konferencii Sociálne procesy a osobnosť 2018 v Starej Lesnej.

Prvej fázy výskumu sa zúčastnilo 151 ľudí, ktorí – s pomocou vedca – vytvorili zoznam najčastejších konšpiračných, pseudovedeckých a paranormálnych presvedčení. V tomto štádiu prieskumu ešte nezáležalo na tom, či im respondenti veria alebo nie, a išlo len o vytvorenie katalógu nepodložených tvrdení, ktoré na Slovensku najviac kolujú.

Konšpiračné teórie, ktoré v tomto ohľade viedli, boli útok na Dvojičky (WTC) z 11. septembra 2001, ktorý mala údajne zinscenovať americká vláda, a farmafirmy účelovo tajace liek na rakovinu.

Najčastejšími pseudovedeckými presvedčeniami boli tie o plochej Zemi či mýte globálneho otepľovania. Z paranormálnych presvedčení ľudia najviac uvádzali existenciu duchov a strašidiel.

Šesť najčastejších konšpiračných presvedčení (január 2018):
Pád Dvojičiek z 11. septembra 2001 zorganizovali americké vládne inštitúcie
Farmaceutický priemysel zatajuje liek na rakovinu
Na Zem prišli mimozemšťania a vlády to taja
Pristátie na Mesiaci bolo fingované
Prílev imigrantov do Európy je vyvolaný zámerne, silnými osobami či skupinami s cieľom poškodiť európsku kultúru

Šesť najčastejších pseudovedeckých presvedčení (január 2018):
Zem je plochá
Globálne otepľovanie je mýtus
Očkovanie viac škodí ako pomáha
Rakovinu je možné liečiť alternatívnymi spôsobmi
Pitie roztoku chloritanu sodného, tzv. MMS (ľudovo aj SAVO, podľa čistiaceho prostriedku) má značné liečivé účinky na ľudský organizmus
Homeopatia je účinná

Šesť najčastejších paranormálnych presvedčení (január 2018):
Existencia duchov a strašidiel
Možná komunikácia s duchmi a mŕtvymi (vyvolávanie duchov)
Telepatia
Veštenie a predvídanie budúcnosti
Existencia UFO
Urieknutie, začarovanie a prekliatie
Zdroj: Halama, P. (2018)

Pád Dvojičiek, globálne otepľovanie či plochá Zem
Druhej časti experimentu sa zúčastnilo 458 ľudí (od 18 do 65 rokov), ktorí na 5-bodovej škále – od vôbec nesúhlasím po úplne súhlasím – vyjadrovali súhlas s 18 najčastejšími nepotvrdenými presvedčeniami zo zoznamu.

Ukázalo sa, že až 60 percent opýtaných skôr alebo úplne súhlasí s presvedčením, že kvôli finančnému zisku z chemoterapie farmaceutický priemysel zatajuje existenciu účinného lieku na rakovinu.

Viac ako polovica respondentov skôr alebo úplne súhlasila s názorom, že migrácia do EÚ je vyvolaná zámerne s cieľom poškodiť európske krajiny a ich kultúru.

Viac ako tretina ľudí bola presvedčená, že útok na Dvojičky je dielom americkej vlády a k chemtrails (chemické práškovanie ľudí z lietadiel s cieľom ohlúpiť ich) sa prihlásila štvrtina opýtaných.

Globálne otepľovanie považovalo za mýtus viac ako 10 percent ľudí a k plochej Zemi sa hlásilo 8,2 percenta opýtaných. Na duchov a strašidlá verila tretina respondentov a na telepatiu – mimozmyslovú schopnosť prenosu myšlienok na diaľku – verili štyria z desiatich.

Skoro 40 percent ľudí verí homeopatii
Skoro 40 percent ľudí považovalo homeopatiu za účinnú liečbu chorôb.

Dodajme, že ľudia si ju mylne zamieňajú za liečbu bylinkami, no vedci sú presvedčení, že ide o pseudovedu, ktorá vychádza z úplne chybných alebo nedokázaných princípov z prelomu 18. a 19. storočia. Homeopati si napríklad myslia, že voda má „pamäť“ a s vysokým počtom riedení sa do nej prenáša esencia účinnej látky. Nie je to pravda – po opakovanom riedení nezostáva v roztoku homeopatík žiadna účinná látka a ide len o drahé placebo.

„Homeopatia je v súčasnosti mainstream,“ povedala Čavojová a dodala, že homeopatii prospieva mediálny záujem, hoci aj negatívny. „Z toho, že sa o homeopatii toľko píše, si ľudia často odnesú iba to, že na nej niečo bude.“

Z výsledkov výskumu sa dá odvodiť – hoci by to bolo treba ešte dodatočne otestovať –, že opýtaní najmenej spochybňovali výsledky prírodných vied, zatiaľ čo výsledky tých medicínskych (farmafirmy taja liek na rakovinu) a spoločenských (riadený prílev migrantov do Európy) spochybňovali najviac.

„Najväčšiu silu majú konšpiračné teórie, ktoré sa týkajú osobnej hrozby, zrejme preto vedie tá o zatajovaní lieku na rakovinu,“ dodal psychológ Halama s tým, že nájdenie (domnelého) vinníka za chorobu (farmapriemysel) môže pre časť pacientov slúžiť ako prostriedok, ako sa v ťaživej situácii vyznať.

Pocity istoty
Viaceré výskumy z minulosti ukázali, že ak ľudia strácajú kontrolu nad životom, ktorú nahrádza neistota – lebo zúri vojna, rozviedli sa, umrel im partner, majú finančné problémy či smrteľne ochoreli –, hľadajú odpovede, ktoré by im pomohli pochopiť, čo sa im v živote deje, a v turbulentných časoch siahajú aj po hrubej záplate v podobe nekomplikovaných a zrozumiteľných vysvetlení, často konšpiračných.

Za týchto okolností je „nevýhodou“ vedy to, že neposkytuje dostatočný pocit istoty, lebo je permanentne otvorená zmene, povedal Halama.

Psychológ vysvetlil, že časť spoločnosti, ktorá je naladená antisystémovo, odmieta vedu, ak ju považuje za súčasť establišmentu. „Takí ľudia sú presvedčení, že vedci klamú,“ dodal psychológ. To by vysvetľovalo, prečo niektorí veria konšpiračným teóriám o páde newyorských Dvojičiek alebo pristátí amerických kozmonautov na Mesiaci, ak a priori neveria vláde, odborníkom na inžinierstvo alebo NASA.

Podľa Čavojovej tak existuje značné percento ľudí, ktorí vedu považujú „len za ďalší nástroj klamania a zotročovania ľudí“.

Inteligencia nie je zárukou
Obaja psychológovia sa zhodli, že inteligencia nie je garanciou toho, aby človek nehlásal bludy, napríklad o plochej Zemi alebo chemtrails.

Čavojová k tomu dodala: „Inteligencia nie je ochranný faktor, no istú mieru inteligencie potrebujete, aby ste chápali štatistiku, vedeli odlíšiť koreláciu od kauzality alebo ste dokázali vyhodnotiť kvalitu dôkazov. Čiže je lepšie mať viac inteligencie ako menej, no sama osebe nie je zárukou toho, aby človek nehlásal nezmysly, konšpiračné či pseudovedecké.“

Psychologička vysvetlila, že aj nobelisti niekedy šíria konšpiračné a pseudovedecké bludy. Napríklad držiteľ Nobelovej ceny z roku 1993 biochemik Kary Mullis otvorene zapochyboval o klimatickej zmene, o tom, že HIV spôsobuje AIDS, a zveril sa, že verí na astrológiu. „Myseľ takých ľudí je geniálna v tom, že sú tvoriví, majú nápady a všimnú si aj veci, ktoré iným uniknú, no môže to viesť aj k tomu, že v iných situáciách vidia vzorce, ktoré objektívne neexistujú.“

OTAKAR HORÁK

Zdroj: 
https://dennikn.sk/1468822/viac-ako-polovica-opytanych-slovakov-veri-ze-farmafirmy-taja-liek-na-rakovinu/


Veda nie je intuitívna. 
Foto – Fotolia
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality