Vihorlatské múzeum na prahu novej sezóny naživo aj online

09.05.2021

HUMENNÉ. Pandemické opatrenia na dlhší čas uzatvorili aj kultúrne inštitúcie. Jednou z nich je Vihorlatské múzeum. Už niekoľko mesiacov funguje v online priestore. Avšak to nebráni pracovníkom vo vytváraní  zaujímavých projektov, ktoré si návštevníci pozrú virtuálne.  „Vzhľadom na protipandemické opatrenia od konca minulého roka, nateraz je múzejná ponuka sústredená do online priestoru. Ponukové portfólio v rámci on-line múzejného projektu MÚZEUM NA DOMA tvoria aktivity z oblasti histórie, etnografie, umenia a prírodovedy s dôrazom na prezentáciu múzejných zbierkových predmetov. Tematicky sú aktivity zacielené na širokú verejnosť. Aktuálne prebieha výstava výtvarných diel Vojtecha Boreckého a Michala Čabalu, i retrospektívna výstava Karpatská kraslica 2021. V sekcii pre školy

sú múzejné aktivity zároveň doplnené o edukačné pracovné listy a tvorivé dielne, ako súčasť múzejného vzdelávacieho projektu objektového učenia. Všetky aktivity súčasnej i archívnej múzejnej ponuky sú dostupné na webovom sídle Vihorlatského múzea - www.muzeumhumenne.sk - Súčasne prebieha plánovaná múzejná výskumná činnosť, sprievodné činnosti súvisiace so zbierkotvornou činnosťou múzea, pripravujú sa postupové súťaže v rámci osvetovej činnosti a prípravy na múzejnú sezónu ovplyvnenú epidemiologickou situáciou,“ spresnila Jana Fedičová z Vihorlatského múzea.  I keď Vláda SR povolila návštevy múzeí, v humenskom to stále nie je možné. Napriek tomu, že svoje brány každoročne otvára 1. mája (kvôli sviatku prehliadková sezóna začína 2. mája) prístupná bude zatiaľ iba expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen).

„Múzejné expozície v objekte kaštieľa sú aktuálne až do odvolania pre návštevníkov neprístupné, nakoľko na nádvorí kaštieľa prebiehajú rekonštrukčné práce. Areál expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) je od 2. mája pre návštevníkov otvorený denne za všeobecne platných bezpečnostných podmienok pre návštevy expozícií. Všetky informácie o aktuálnych podmienkach návšt vy skanzenu, vrátane bezpečnostných nariadení, návštevných hodín, vstupného a službách, sú zverejnené na webovom sídle múzea a informačnej tabuli v expozícii,“ uviedla Fedičová. 

V online priestore si však návštevníci  môžu vychutnať výstavu Vojtecha Borovského, ktorá je inštalovaná v galerijnej sieni Oresta Dubaya. Osobné stretnutie s tvorbou Vojtecha Adalberta Boreckého bude možné do 26. mája, ak to priebeh rekonštrukčných prác umožní.

„Okrem stálych expozícií a pripravovanej výstavy fotografií Milana Kuruca z Humenného  bude do začiatku letných prázdnin pre návštevníkov pripravená nová úchvatná scenéria práve rekonštruovaného kaštieľskeho nádvoria so všetkými ďalšími obnovenými prvkami. Pripravovaný letný program v skanzene bude pre všetkých, ktorí majú radi tradície, remeslá a folklór. Bude zážitkový a interaktívny s tvorivými dielňami a zároveň „zelený“ s ohľadom na rozvíjanie ekologicky podmienených návykov pre trvalo udržateľné zdravé životné prostredie. Múzeum počas leta pokračuje v piatich cykloch s tvorivým projektom Oživené remeslá a v predstavovaní ďalších kultúrnych tradícií národov tvoriacich  obyvateľstvo horného Zemplína v programe Multikultúrne múzeum. Ak to epidemiologická situácia dovolí, skanzen opäť ožije všetkými cyklickými folklórnymi podujatiami,“ pripomenula Jana Fedičová. 

Okrem projektov má múzeum plné ruky práce aj s rekonštrukciou nádvoria renesančného kaštieľa. „Práce prebiehajú na ploche takmer tisíc metrov štvorcových pokládkou veľkoformátového travertínu. Následne bude nádvorie vybavené exteriérovým mobiliárom, mobilným pódiom, novým ozvučením, osvetlením a zabezpečovacou technikou. Súčasťou rekonštrukcie kaštieľskeho nádvoria bude aj obnova národnej kultúrnej pamiatky zreštaurovanej Studne nádeje. Na nádvorí kaštieľa zároveň prebiehal od konca minulého roka archeologický výskum. Pri postupnom odstraňovaní zeminy boli postupne nachádzané zlomky keramiky, ale aj celé neporušené kusy z obdobia 17. - 19. storočia. Získané nálezy sa stanú súčasťou zbierkového fondu archeológie Vihorlatského múzea v Humennom. Všetky práce na obnove renesančného kaštieľa prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Krajským pamiatkovým úradom v Prešove,“ spresnila Fedičová. Práce na nádvorí by mali byť hotové do konca októbra tohto roka. 

Ako ďalej uviedla, nádvorie s rozlohou takmer tisíc štvorcových metrov je postupne pokrývané travertínovými platňami. Pod nimi je, obrazne povedané, sedem storočí histórie a nová komplexná infraštruktúra osvetľovacej a zabezpečovacej techniky. To, čo už teraz nie je vidno a stalo sa opäť históriou, sú práce pri vykopávkach a vysprávaní pôvodných kanalizačných šácht, sušení a stabilizácii pôvodného muriva zo 17. − 18. storočia, a samozrejme precízna práca reštaurátorov na obnovených vnútorných fasádach. Okrem pochôdzkovej plochy boli osadené nové presklené arkádové výplne na oboch podlažiach so zmenou úrovňových parametrov na dolnom podlaží a zreštaurované všetky kamenné architektonické prvky na vnútorných dvorových fasádach, vrátane dvorového balkóna.

Návštevníci budú môcť už čoskoro obdivovať umelecký súlad zreštaurovaných a v mnohých prípadoch aj znovuobjavených architektonických prvkov na dvorových fasádach spolu obnoveným rozľahlým balkónom, okennými rámami a novou pochôdzkovou plochou nádvoria, ktoré spolu vtláčajú kaštieľskemu nádvoriu opäť prislúchajúci majestátny rozmer.

(nikj) 
 

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


- Ďidu, što to čitate?
- Istoričnyj roman...!
- Ďidu, jakyj istoričnyj roman, samy hambaty baby - vaď to erotičnyj časopys...?!
- Pro tebe erotičnyj, ale pro mene už istoričnyj...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať