Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

18.06.2021


Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné a verejné vypočutie uchádzačov a jednej uchádzačky na post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). 

Do výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dostalo ministerstvo do termínu 20. mája 2021 štyri prihlášky, a to konkrétne od troch kandidátov a jednej kandidátky: Eduarda Čonku, Aleny Kotvanovej, Kálmána Petőcza a Júliusa Petrusa. Pred neverejným a verejným vypočutím ešte zasadne výberová komisia, ktorá posúdi životopisy, projekty uchádzačov, motivačné listy a výsledky hĺbkových pohovorov.

Tretie kolo sa uskutoční 21. a 22. júna 2021 v sídle ministerstva kultúry (MK SR). V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta a kandidátku oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho alebo jej doterajšej kariéry. Členovia a členky komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou, predstavia uchádzači svoj projekt rozvoja a riadenia verejnoprávneho fondu. Zároveň zodpovedajú otázky verejnosti a členov alebo členiek komisie.

Verejné vypočutie

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom on-line prenosu na facebookovej stránke ministerstva alebo YouTube kanáli. Podrobnosti o on-line prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Verejnosť  sa môže verejného vypočutia zúčastniť aj fyzicky, a to priamo vo veľkej Dvorane ministerstva kultúry. Kapacita miestnosti je kvôli pandemickým opatreniam obmedzená na 15 divákov a diváčok. Podľa smernice platí zásada „kto príde skôr“. Prístup verejnosti do Dvorany bude možný v čase od 8:30 do 8:50 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR). Účasť verejnosti na verejnom vypočutí sa bude riadiť podľa aktuálne platnej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva pre hromadné podujatia.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a uchádzačiek a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Životopisy uchádzačov

Ministerstvo kultúry dnes zároveň na svojom webovom sídle zverejnilo životopisy uchádzačov a uchádzačky o pozíciu riaditeľa/riaditeľky KULT MINOR. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom a kandidátkam na e-mailovú adresu: vyber.riaditelkultminor@culture.gov.sk.

Výberová komisia

Kandidátov a kandidátky na vedenie KULT MINOR posúdi 7-členná výberová komisia. Jej zloženie je nasledovné: Tibór Bohó (zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, predseda komisie); nominácia predsedu výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny: Peter Medviď (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu); nominácia splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity: Jurina Rusnáková (externá odborníčka s reputáciou  a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo rezortu kultúry);  nominácia riaditeľky osobného úradu MK SR: Diana Čekmeová (personálna poradkyňa – externá odborníčka); nominácia zamestnancov verejnoprávneho fondu: Mária Horváth (zástupkyňa zamestnancov KULT MINOR); nominácia rektora Univerzity Komenského v Bratislave: Marta Botiková (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou z akademického prostredia); nominácia riaditeľa Fondu na podporu umenia: Martin Korčok (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou z prostredia organizácií zriadených inými ústrednými orgánmi štátnej správy).

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený zákonom č. 138/2017 a ide o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania KULT MINOR prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Súčasnému riaditeľovi KULT MINOR Norbertovi Molnárovi sa končí funkčné obdobie v júli 2021.

Zdroj: 
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/riaditel-ka-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin/

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Maleňko pjanyj Marčyn muž, zjať Parasky i Vasyľa, vertať sja domiv. Zvonyť na dveri. Otvorjať mu Vasyľ. Zjať zohnutov rukov znazorňuje kobru u bojovim postaviňu i sja zviduje:
- Doma?
- Obidvi...! odpovidať (na mygy) Vasyľ, vkazujuči to same, lem dvoma rukami...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať