Výstava: Podkarpatsko – součást našich dějin

 Výstava: Podkarpatsko – součást našich dějin
28.10.2019

Národní muzeum otevřelo letos v  září v Národním památníku na Vítkově novou výstavu s názvem Podkarpatská Rus – součást našich dějin, která představuje Podkarpatskou Rus v dobových souvislostech. Návštěvníkům bude otevřena až do února 2020. Je uspořádána u  příležitosti stoletého výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu a připomíná především společnou cestu dějinami této oblasti a československého státu.

Podkarpatská Rus je úzce spjatá také s historií Národního muzea. Před devadesáti lety (10.  9. 1929) došlo za  přítomnosti podkarpatského guvernéra ke  slavnostnímu předání chrámu sv. Michala obyvatelům Prahy. Ten se po svém přesunu z Velké Loučky u Mukačeva do Kinského zahrady stal součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea.

Výstava je tvořena panely s průvodními texty, grafy a  desítkami zajímavých fotografií. Mimo to je doplněna o  unikátní exponáty ze sbírkového fondu Podkarpatské Rusi, který spravuje Oddělení novodobých dějin Národního muzea a který se v minulosti významně rozšířil i díky činnosti Společnosti přátel Podkarpatské Rusi. Návštěvníci se setkají s různými typy trojrozměrných předmětů, které jsou pro tuto oblast typické a pocházejí především z meziválečného období. Kromě hojně zastoupené keramiky jsou k vidění také dřevěné, skleněné, porcelánové i textilní předměty.

Největší část exponátů však tvoří zajímavé papírové dokumenty. Dobové legitimace či listiny zde doplňuje například školní kronika, herbář podkarpatských rostlin, album z  prvních lyžařských závodů ve Volovci či deník z vojny v Užhorodu. Zájemci budou moct zhlédnout i záběry z dokumentu Píseň o  Podkarpatské Rusi natočeného režisérem Jiřím Weissem v roce 1937.

Podkarpatská Rus je na výstavě představena v  dobových souvislostech. Pozornost je věnována především jejímu začlenění do Československa, vzájemné provázanosti a ovlivňování. Kromě základních politických dějin regionu jsou zde návštěvníci seznámeni i se základním hospodářským a  sociálním vývojem v  oblasti, tj. s  rozvojem dopravy či školství. Stranou nezůstává ani sportovní činnost, náboženství a kultura.

Výstava se koná v předsálí Hrobu neznámého vojína v  Národním památníku na  Vítkově do 23. února 2020. Veškeré informace o vstupném a  otevírací době naleznete na  stránkách www.nm.cz.

Mgr. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK oddělení novodobých českých dějin Národní muzeum Praha
Podkarpatská Rus (Česko)
Naspäť na aktuality