Výzva na OBNOVU VOJNOVÝCH PAMÄTNÍKOV

25.02.2020


SLOVENSKO. Úrad vlády SR zverejnil v pondelok 17. februára na svojom webovom sídle Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020. Objem disponibilných prostriedkov je 1 milión eur, v prípade veľkého počtu žiadostí je Úrad vlády Slovenskej republiky pripravený po dohode s Ministerstvom financií SR alokáciu navýšiť. Ako bolo avizované na stretnutí predsedu vlády SR a vedúceho Úradu vlády SR so zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov, ide o podporu činností súvisiacich s obnovou verejne prístupných vojnových hrobov viažúcich sa k 2. svetovej vojne, ako aj náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných pietnych symbolov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v období rokov 1939-1945 podľa zákona o vojnových hroboch.

Okrem opravy vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ je cieľom poskytnutia dotácií aj všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu. Žiadosť o dotáciu môžu podať obec alebo občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby v zmysle § 4 ods. 5 uvedeného zákona. Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť a priloží stručný popis projektu – obidva formuláre sú prílohou k záväznej metodike a sú dostupné v elektronickej podobe v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle úradu vlády. Žiadosť spolu s popisom projektu a fotodokumentáciou (3 – 5 fotografií dokumentujúcich stav objektu) zasiela žiadateľ iba e-mailom na adresu: vojnovehroby@vlada.gov.sk.

Termín zasielania žiadostí je do 16.marca 2020. Všetky úplné žiadosti o poskytnutie dotácie posúdi Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov, ktorá je zložená najmenej z troch členov, a to zo zástupcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky. Komisia navrhne poskytnutie alebo neposkytnutie finančnej dotácie, ako aj výšku dotácie pre jednotlivé projekty, na základe nasledovných kritérií: technický stav vojnového hrobu a reálnosť rozpočtu. Všetky informácie, vzorové tlačivá  a formuláre sú prístupné na webovom sídle ÚV SR na adrese: 
https://www.vlada.gov.sk//urad-vlady-vyhlasuje-vyzvanie-na-obnovu-vojnovych-pamatnikov/ 

(red)

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.07.2020

Zasidav menšŷnovŷj vŷbor. Menšŷnŷ s’a rychtujuť na perepys

U vitorok 28-ho jula 2020-ho roku prochodylo v Bratislavi, u vladnim hoteli Bôrik, XXXVII. Zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ, poradnoho organu Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu r…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.07.2020

Výzva Úradu vlády SR adresovaná obciam 

Úrad vlády Slovenskej republiky si Vás v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Mudrota ujka Vasyľa:
Kiď bišida ide o čudžich hrichov - my sudcove, ale kiď o našych - my advokaty...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať