Zomrela herečka DAD Anna Simková

28.07.2020V utorok 28. júla vo veku 89 rokov navždy opustila dosky, čo znamenajú svet, bývalá členka činohry Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Anna Simková.

Narodila sa v Medzilaborciach. Svoj celý život venovala herectvu. Členkou činohry ešte vtedajšieho UND bola od roku 1946. Stvárnila nespočetné množstvo postáv rôzneho charakteru, či druhu ako napríkad Anna Kareninová (L. N. Tolstoj), Mária Stuartová (F. Schiller), Desdemona (W. Shakespeare) a iné. 

Tvorivým hľadaním v hereckej interpretácií využívala novátorské postupy emocionálne expresívneho herectva. Anna Simková mala vzácnu povahovú črtu – nezniesla polovičatosť, nezniesla aby sa za niečo musela červenať, preto vo svojom hereckom prejave bola verná svojej poetike, aj vďaka tomu si zachovala vysoký tvorivý štandard.

So svojou pokorou prijímala všetky postavy, či už hlavné alebo vedľajšie ako na scéne v divadle, tak aj v živote. Nehrala pre seba. Hrala pre diváka, ktorý bol pre ňu všetkým. Potlesk, úsmev no niekedy aj jeho slzy ju posúvali vždy ďalej a utvrdzovali ju, že to čo robí prináša aj osoh či inšpiráciu. V knihe k 60. výročiu DAD odpovedala na otázku, čo jej múzický priestor divadla priniesol takto: „Všetko na svete...radosť, veľkú radosť. Zadosťučinenie. Nevedela som predtým, čo je divadlo, ale v priebehu krátkeho času, som si ho veľmi obľúbila.“

Vičnaja jej pamjať!

Posledná rozlúčka bude 31. júla o 13:00 v Dome smútku v Prešove.

----

Вмерла акторка ТАД Анна Симкова

У віторок 28-го юла у віці 89 років навсе опустила дочкы, котры значать світ, бывша членка драматічного колектіву Театру Александра Духновіча в Пряшові Анна Симкова.

Народила ся в Меджілабірцях. Ціле своє жытя присвятила акторству. Членков драматічного колектіву іщі втогдышнього УНТ была од 1946-го року. Грала величезне множество ролей різного характеру, ці тіпу як наприклад Анна Каренина (Л. Н. Толстой), Марія Стюартова (Ф. Шіллер), Десдемона (В. Шейкспір) і іншы. 
Творчім гляданьом в акторьскій інтерпретації хосновала іноватівны поступы емоціоналного експресівного актора. Анна Симкова мала дорогоцінну характерову черту – не знесла робити на половину, не знесла, коли ся за штось мусила червеніти, зато у своїм акторьскім прояві была вірна своїй поетіці, і вдяка тому собі сохранила высокый творчій штандард.

Із свойов покоров принимала вшыткы  ролі, ці головны або неголовны – як на сцені в театрі, так і в жывоті. Не грала про себе. Грала про публіку, котра про ню была вшыткым. Аплавз, усміх, но даколи і слызы публікы єй посували все далше і укріпляли єй в тім, же тото, што робить, приносить і хосен ці іншпірацію. В книжці ку 60-ій річніці ТАД одповідала на вопрос, што їй простор муз – театру, приніс так: „Вшытко на світі... радость, велику радость. Сатісфакцію. Не знала єм перед тым, што є театер, но почас куртого часу єм собі го барз облюбила.“

Вічная їй память! 

Aktuality

Zobraziť všetky
30.09.2020

Pripravujeme: Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, 2020

"Dejiny do každej rusínskej rodiny..." Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov  druhé vydanie, Bratislava 2020 počet strán: 240, 120 x 210 mm mäkká šitá väzba V4 termín vydania: október  ISBN 978 - 80 - 973455 - 1 - 8  EAN  9788097345518 vysádza…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.09.2020

Pozvánka na premiéry do Divadla A. Duchnoviča v Prešove 

V a s i l i j   S I G A R E V D E T E K T O R   L Ž I manželská komédia preklad: Valerij KUPKA výber hudby, výprava a réžia: Svetozár SPRUŠANSKÝ hrajú Jevgenij LIBEZŇUK Ľudmila LUKAČÍKOVÁ Jozef PANTLIKÁŠ slovenské premiéry: 18. a …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.09.2020

Parazitológ Flegr: Kto vraví, že COVID-19 je banálne ochorenie, by sa mal vrátiť do školy

„Z nového koronavírusu si môžeme urobiť zabijaka alebo detskú chorobu, záleží len na tom, ako energicky a včasne s ním budeme bojovať,“ hovorí v rozhovore pre Denník N český parazitológ a evolučný biológ Jaroslav Flegr. COVID-19 nie je v žiad…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.09.2020

ROZHOVOR. Režisér Marko Škop: Svetové sprisahanie s čipovaním sa neonacistom vypláca. Nakrútil film roka Nech je svetlo

Postaral sa o jednu z najväčších udalostí slovenského filmu. Ukázalo sa v ňom všeličo: ekonomická zaostalosť Slovenska, stúpajúce fašistické tendencie, tichý súhlas cirkvi a nečinnosť polície, vychladnuté vzťahy. MARKO ŠKOP získal cenu Slnko …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2020

Do školy kedysi a dnes: Nekonečné prázdniny, kratší školský rok

Už dávno nepredchádzali začiatku školského roka také zložité prípravy a nesprevádzalo ho toľko neistoty ako teraz. Ministerstvo muselo vydať osobitný manuál pre každý stupeň škôl. Ako sa správať pri vstupe do budovy, čo s rúškami na chodbách, v …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2020

Utajený hrdina Wetzler: o tom, že ušiel z Osvienčimu, nevedeli ani jeho kolegovia v knižnici

Utiekol z Osvienčimu, no o svojom hrdinstve nehovoril ani kolegom, spomína jeho kolegyňa z ružinovskej knižnice. Tú chvíľu, ktorá sa odohrala v horúci bratislavský letný deň, si vie knihovníčka Darina Horáková vybaviť aj po dlhých rokoch. Spá…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Russofily. Vasyľ u seksuologa.
-Ujku, vy iši zo ženov spyte?
-Jasňi....!
-A jaku pozu/pozyciju preferujete?
-Dvojholovyj orel...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať