Župa vyčlenila na dotačný program 4 milióny eur.  PSK žiadosti na regionálne projekty prijíma od 15. januára 

12.01.2021Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tomto roku prerozdelí v rámci svojho dotačného programu z vlastných príjmov 4 milióny eur. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v troch programoch: Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Mikroprograme PSK.

Prešovská župa vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v celkovej výške 4 milióny eur. O grantové peniaze z PSK sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi,  náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK.

 „Naším zámerom je prostredníctvom grantovej schémy podporiť všetky oblasti rozvoja kraja a zvyšovať kvalitu života v našich mestách aj na vidieku. Len vo Výzve pre región, ktorú vyhlasujeme už po tretíkrát, sme za uplynulé dva roky rozdelili viac ako 7,6 milióna eur a pomohli zrealizovať 148 projektov počnúc výstavbou športovísk a budovaním cyklochodníkov cez obnovu kultúrnych pamiatok až po skvalitnenie sociálnych služieb. Podobne ako v predchádzajúcom období opäť pokračujeme aj v podpore infraštruktúry a mäkkých aktivít v športe, kultúre a sociálnej starostlivosti,“  uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V aktuálnej Výzve pre región rozhodli krajskí poslanci o alokácii 2,4 mil. eur, a  to v štyroch programoch. Ide o podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu s alokáciou 800-tisíc eur, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s alokáciou 580-tisíc eur, výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK s alokáciou 800-tisíc eur a napokon podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti s celkovou výškou podpory 220-tisíc eur.

V tomto roku je pri podpore cyklodopravy a cykloturizmu a tiež zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti predpokladaná miera spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 30 percent, pri zvyšných dvoch programoch minimálne 50 percent zo schválenej dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy pre región je možné podať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle PSK. Termín na predloženie žiadostí je od 15. januára do 31. marca 2021.

Na financovanie projektov na podporu verejného života miest, obcí, záujmových združení občanov smerujú dotačné peniaze aj z výzvy Mikroprogram PSK a Výzvy predsedu PSK.  Schémy sú vyhlásené v troch programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby a zo strany žiadateľa  predpokladajú  dvadsaťpercentné spolufinancovanie zo schválenej dotácie.

Celková výška grantu v rámci Výzvy Mikroprogram PSK predstavuje 1,28 mil. eur, pričom minimálna výška príspevku na jeden projekt je 700 eur a maximálna 10-tisíc eur.

V rámci Výzvy Predsedu PSK je schválených 320-tisíc eur. V tejto výzve je minimálna výška príspevku na jeden projekt stanovená vo výške 1000 eur a maximálna 10-tisíc eur.

Žiadosť o dotáciu je u oboch výziev potrebné podať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle PSK v termíne od 15. januára  do 28. februára 2021. Úspešní žiadatelia musia svoje podporené projekty zrealizovať do 31. októbra tohto roku.

Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach PSK sú pre žiadateľov k dispozícii na stránke www.vucpo.sk v sekcii Výzvy a granty.

***

V Prešove dňa 11. januára 2021

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Zdroj:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts-2021/zupa-vyclenila-dotacny-program-4-miliony-eur.html

Aktuality

Zobraziť všetky
26.02.2021

O Cenu európskeho občana za rok 2020 zabojovalo aj ZIRS

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa za Slovensko stala Olympiáda ľudských práv. Táto súťaž stredoškolskej mládeže sústredená na pestovanie demokratického občianstva sa tak ocitne v spoločenstve laureátov, ktorí vzišli z vyhodnotení v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.02.2021

Demograf o sčítaní: Počet veriacich sa nedá odhadnúť, vieme však, že pribudnú bezdetné ženy

Len za prvé tri dni sa sčítalo 1,3 milióna ľudí. Demograf Branislav Šprocha to považuje za výborné číslo. V rozhovore vysvetľuje, čím sa súčasné sčítanie líši od cenzu pred sto rokmi, ale aj to, prečo v sčítaniach tak výrazne kolíše počet ver…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.02.2021

Hranicu s Poľskom zatarasili kuriózne. Veľkou kopou snehu

Z rušnej cesty sa stala pešia promenáda. PALOTA. Covid opatrenia prinútili Slovenskú republiku obmedziť pohyb na hraniciach so susednými štátmi. Situácia si vyžiadala aj uzavretie väčšiny hraničných priechodov s Poľskom, medzi ktoré patrí …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.02.2021

Zjazdovky v Medvedí sú prázdne. O pár kilometrov ďalej sa však Poliaci lyžujú

Jednu upravili aspoň pre sánkarov. MEDVEDIE. Ani jarné prázdniny a priaznivé snehové podmienky nerozhýbali vleky v lyžiarskom stredisku Medvedie (okres Svidník), ktoré je kvôli protiepidemickým opatreniam pre verejnosť stále zatvorené. Nap…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.02.2021

FÓRUM.  Je ruský sever bremeno či špajza?

Arktický sever je stále zaujímavý, no udržať tam ľudí sa nedarí. Ruský sever mal, oproti centrálnej Rusi, výnimočné postavenie. Na severe nevedeli, čo je nevoľníctvo. V 20. storočí tu rozbudovali sieť gulagov. V tridsiatych rokoch minulého st…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.02.2021

Vojnové cintoríny z Veľkej vojny sú jedinečné. Neexistujú dva rovnaké

Postupne ich vyhlasujú za pamiatky. SVIDNÍK, MEDZILABORCE. Pamiatkový úrad SR na začiatku februára zapísal do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ďalšie dve národné kultúrne pamiatky. Ide o vojnové cintoríny vo Svidníku a v obci Palota v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ odchodyť na try tyždňi do kupeľoch. Paraska ho vyprovadžať na
labirskim peroňi.
- ....a ne keľtuj piňazi na riči, kotry maš doma zadarmo...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať