Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - ZAPLETAL Florian

    Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - ZAPLETAL Florian
10.05.2017

ZAPLETAL Florian (* 10.6.1884 Bochoř,  † 16.10.1969 Praha), čs. správní úředník, publicista. Studoval dějiny literatury na české univerzitě v Praze, dějiny umění na Vídeňské univerzitě. Po vypuknutí 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády, bojoval na východní frontě v Karpatech, dostal se do ruského zajetí. V Rusku se přihlásil k čs. legiím, redigoval v Petrohradu týdeník Čechoslovák. Navštěvoval přednášky z dějin umění na petrohradské univerzitě, byl svědkem revoluce v Rusku a převzetí moci bolševiky v listopadu 1917. Schvaloval tzv. kulturní politiku bolševiků (konfiskace uměleckých předmětij carské rodiny a šlechty a jejich soustředění v „lidových" galeriích a muzeích). Navázal kontakty s „lidovým komisařem kultury" A. Lunačarským, spisovatelem M. Gorkým, ředitelem Treťjakovské galerie I. Grabarem, vnukem A. Dobrjanského.

Koncem roku 1918 se vrátil do ČSR, byl jmenován expertem vlády v otázkách východní Evropy V srpnu 1919 poslán na Podkarpatskou Rus s úkolem organizace čs. administrativy V letech 1920-21 byl vládou jmenován tajemníkem prvního guvernéra Podkarpatské Rusi G. Žatkoviče.

Po demisi G. Žatkoviče a jeho návratu do USA se F. Zapletal vrátil do Prahy, pracoval na ministerstvu obrany, avšak každé léto přijížděl na Podkarpatskou Rus, studoval dějiny kraje, kulturu jejího lidu. Zvláštní zájem projevil o rusínské dřevěné kostely Zahájil jejich systematické studium, pokusil se o klasifikaci dřevěných staveb, zvlášť církevních, jejich zařazení do širšího středoevropského kontextu (Dřevěné chrámy jíhokarpatských Rusínů, Podkarpatská Rus, Praha, 1923; Výtvarný střeáověk na Podkarpatské Rusi, Československá republika, 1924; Lemkovský typ rusínského chrámu, Československá republika, 1924 aj.).

Napsal zajímavé, průkopnické práce z dějin Podkarpatské Rusi (Rusíni a naši buditelé, 1921; Horjanska rotunda, 1922; A. I. Dobrjansky a naši Rusíni r. 1849-1851,1927), vytvořil bohatý fotoarchiv karpatských dřevěných kostelů (500 skleněných negativů).

Archiv a knihovnu unikátních publikací a tiskovin odkázal Muzeu ukrajinské a rusínské kultury ve východoslovenském Svidníku. Část fotografického archivu byla knižně vydána ve Vídni za finančního přispění amerických Rusínů (Holzkirchen in der Karpaten - Wooden Churches in the Carpathians. Die Fotografien Florian Zapletals. The photographs of Florian Zapletal, Vídeň, 1982).

prof. Ivan Pop


zapletal_cerkovci

www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality