Pozvaňa

 

Program - júl 2017

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA 
http://divadload.sk/PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR
puls_logoobr_web


PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ SÚBOR 
http://www.puls-slovakia.sk/

 

*******
ŠARIŠSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE
Malá výstavná sieň – Hlavná 53:
22.6. – 10.9. 2017: Vojtech Erdélyi / Paríž v Užhorode                  
Pripomienka diela významného modernistu, predstaviteľa „polyfonickej“ maľby, zakladateľa zakarpatskej maliarskej školy, ktorého medzivojnová tvorba bola integrálnou súčasťou umenia Československa. Obrazy pochádzajú zo zbierok Šarišskej galérie a Východoslovenskej galérie, ktoré vlastnia reprezentatívne ukážky Erdélyiho umenia.
kurátor: Jozef Ridilla  
*******
legio_08


marka_09

karpaty_09