PozvaňaDAD - DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA

Program - jún 2017

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA 
http://divadload.sk/

PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR
puls_logoobr_web


PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ SÚBOR 
http://www.puls-slovakia.sk/

Ne 18.6.2017 18:30 Prešov, DJZ Jana z Arku
Pi 23.6.2017 21:30 Valča Valčiansky folklórny festival
Ne 25.6.2017 18:00 Medzilaborce
So 1.7.2017 Rusky Kerestur, Srbsko
Ne 2.7.2017 Novi Sad, Srbsko

*******
ŠARIŠSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE
Malá výstavná sieň – Hlavná 53:
22.6. – 10.9. 2017: Vojtech Erdélyi / Paríž v Užhorode                  
Pripomienka diela významného modernistu, predstaviteľa „polyfonickej“ maľby, zakladateľa zakarpatskej maliarskej školy, ktorého medzivojnová tvorba bola integrálnou súčasťou umenia Československa. Obrazy pochádzajú zo zbierok Šarišskej galérie a Východoslovenskej galérie, ktoré vlastnia reprezentatívne ukážky Erdélyiho umenia.
kurátor: Jozef Ridilla  
*******


festivalML_2017

sochaSK_2906


habura_2017
VIII. Rusyňska vatra u Malym Lipnyku
14.07-16.07.2017
Lipnik_vatra

baherovce_3007