Kontakty a linky

VLASTNÍK TEJTO DOMÉNY
rusyn@upcmail.sk


 

ZDRUŽENIE INTELIGENCIE RUSÍNOV SLOVENSKA
Pribišova 8
841 05 Bratislava 4
e-mail: rusyn@centrum.sk
http://www.rusyn.sk


molody.Rusyny
http://www.molody.rusyny.org/


RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
e-mail: general@chemkostav.sk


OKRÚHLY STOL RUSÍNOV SLOVENSKA
http://www.pilip.sk/


DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA
Jarkova 77
080 01 Prešov
http://www.divadload.sk

 
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Ul. Andyho Warhola 1
068 01 Medzilaborce
http://www.muzeumaw.sk


PUĽS
Námestie legionárov 6
budova DJZ
081 61 Prešov
http://www.puls-slovakia.sk


SNM - MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY
Masarykova č.20
080 01 Prešov
e-mail: olga.glosikova@gmail.com


ÚSTAV RUSÍNSKEHO JAZYKA  A KULTÚRY PU
Ul. 17.  novembra č. 15
080 01 Prešov
http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk
e-mail: urjk@unipo.sk
 

OBŠČESTVO SV. JOANA KRESTITEĽA
Gréckokatolícky farský úrad
067 17 ČABALOVCE 29
č.t.: 057/739 33 54

 
ARTOS, greckokatolickyj rusyňskyj kalendar 
Gréckokatolícky farský úrad
067 04 OĽKA
č.t.: 057 / 739 81 47