JEDNOTNÁ PASCHÁLIA pravoslávnych na Slovensku

JEDNOTNÁ PASCHÁLIA pravoslávnych na Slovensku
11.03.2018

REGIÓN. Oslava najväčšieho sviatku kresťanskej cirkvi - Zmŕtvychvstania Christovho bola aktuálnou otázkou už na Prvom všeobecnom sneme v roku 325, keďže ho jednotlivé miestne Cirkvi sviatkovali v rôznych dátumoch.

Svätí Otcovia cítili potrebu, aby sa taká významná udalosť nášho spasenia oslavovala v celej Cirkvi spoločne, a preto ustanovili podmienky pre výpočet Paschy. Tá sa má sláviť po židovskej Pasche, po jarnej rovnodennosti a po splne mesiaca. V súčasnosti jedine dátum pravoslávnej Paschy spĺňa všetky tieto podmienky.

Žiaľ v dôsledku rôznych okolností a vplyvov sa tento dôležitý kánon I. všeobecného snemu pravoslávnymi na Slovensku porušoval a niektoré cirkevné obce oslavovali Paschu so západnou cirkvou. Aj keď uznesením miestneho Snemu Pravoslávnej cirkvi bolo už v roku 2007 ustanovené, aby sa cirkevné obce oslavujúce Vzkriesenie Isusa Christa s rímskymi katolíkmi snažili  o zjednotenie dátumu s ostatnými pravoslávnymi na celom svete, proces trval veľmi zdĺhavo.

V roku 2009 však z požehnania arcibiskupa Juraja prijala východnú Paschaliu celá michalovsko-košická eparchia. Prešovský metropolita Rastislav sa v tejto veci na svojich duchovných 31. mája 2017 obrátil listom, v ktorom im rovnako neudeľuje svoje požehnanie na oslavu Paschy s rímskymi katolíkmi. To je dôvod, prečo ani v pravoslávnej Ročenke na rok 2018 ani v Podvihorlatských novinách nenájdeme pravoslávne kalendárium so západnou Pascháliou.

Všetky pravoslávne cirkevné obce na Slovensku s požehnaním archiejerejov oboch eparchií majú po mnohých desaťročiach sviatkovať svetlé Vzkriesenie Spasiteľa Isusa Christa v rovnakom termíne ako celý pravoslávny svet v súlade s kánonmi Pravoslávnej cirkvi. List metropolitu Rastislava všetkým duchovným Prešovskej pravoslávnej eparchie, ktorý mali prečítať svojim veriacim (Prešov, 31. mája 2017):

Drahý otče, s ohľadom na uznesenie č. 2 XII. miestneho Snemu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, konaného v Prešove 8. – 9. marca 2007 a zároveň uznesenie č. 3 Eparchiálnej rady Prešovskej pravoslávnej eparchie z jej zasadnutia 6. apríla 2017 v Prešove Vám týmto oznamujem, že od r. 2018 všetky cirkevné obce Prešovskej pravoslávnej eparchie majú požehnanie používať výhradne pravoslávnu (tzv. východnú) pascháliu spolu s juliánskym, resp. novojuliánskym kalendárom.

S prosbou o modlitby...

† Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českýchkrajín a Slovenska. PS

(spracované podľa OCaM 01/2018)
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality