Rusíni se hlásí k odkazu první republiky

 Rusíni se hlásí k odkazu první republiky
12.06.2018
„Byl to společný stát Čechů, Slováků a Rusínů,“ zdůrazňuje se v závěrech zasedání Kulatého stolu Rusínů Slovenska, které se konalo na konci ledna tr. v Prešově. Díky vzniku a existenci ČSR se konstituoval i slovenský národ, bez něj by neexistovalo ani současné samostatné Slovensko, zaznělo na zasedání.

V této souvislosti se připomněla také státotvorná role Rusínů projevující se od samého počátku republiky. Podílel se na tom jak plebiscit Rusínů v USA (v prosinci 1918) v rámci Rusínské národní rady, tak i Užhorodské memorandum, v němž rusínská reprezentace rovněž vyjádřila svou vůli připojit se k ČSR.

Kulatý stůl Rusínů Slovenska bude mj. usilovat o rozšíření informovanosti o tehdejších událostech. Bude akcentovat, že Rusíni nebyli za 1. republiky jen jednou z národnostních menšin, ale státotvorným národem rovnoprávným s bratrskými národy Čechů a Slováků. Na zasedání Kulatého stolu Rusínů Slovenska bylo představeno logo, jež po celý letošní rok provází aktivity konané u příležitosti stého výročí vzniku Československa.

Základní ideou, z nějž logo vychází, jsou písmena ČSR, přičemž tato písmena neoznačují pouze zkratku „Československá republika“, ale symbolizují i skutečnost, že šlo o stát Čechů, Slováků a Rusínů. Sté výročí republiky pro Rusíny znamená datum, kdy se rusínský národ „dostal na politickou mapu světa,“ zaznělo na zasedání Kulatého stolu. Shromáždění projednalo bohatý plán aktivit věnovaných stému výročí Československa. Obsahuje mj. např. vědeckou konferenci o Rusínech v době 1. republiky či promítání nového dokumentárního filmu „V chapadlech moci. Zápas Podkarpatských Rusínů o místo v rodině evropských národů“. Podle informace předsedy Kulatého stolu Rusínů Slovenska, Jána Lipinského,  bude v letošním roce mít premiéru také další film – o malířích slavné Podkarpatské malířské školy. Posláním tohoto snímku je zdůraznění skutečnosti, že Rusíni vnesli cenný, nepominutelný vklad do kultury Československé republiky.

ap
Podkarpatská Rus (Česko)
Naspäť na aktuality