V Bardejove opravia vzácnu synagógu

V Bardejove opravia vzácnu synagógu
16.08.2015
Klenot slovenskej synagogálnej architektúry - Stará židovská synagóga v Bardejove, sa po viac ako sedemdesiatich rokoch dočká obnovy.
 
BARDEJOV. O šesť miliónov eur na obnovu kultúrnych pamiatok z nórskych fondov sa začiatkom minulého roka uchádzalo viac ako šesťdesiat projektov. Uspelo trinásť.
 
Projekt záchrany, rekonštrukcie a obnovy Starej synagógy v Bardejove spomedzi nich získal najviac bodov.
 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí  (ÚZŽNO) naň prostredníctvom Úradu vlády dostal z nórskych fondov 522-tisíc eur. Zväz na projekt prispeje čiastkou 97-tisíc eur.
 
 
Vrátia jej život
Nevedomosťou a iróniou osudu sa stalo, že práve budova Starej synagógy sa v minulosti dlhé roky využívala ako sklad železiarskeho tovaru.
 
Celkovo by sa malo do apríla 2016 v národnej kultúrnej pamiatke, zapísanej do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, preinvestovať viac ako 600-tisíc.
 
„Hlavným poslaním projektu je návrat života do najvýznamnejšej súčasti lokálneho židovského kultúrneho dedičstva - Starej synagógy. Komplexná rekonštrukcia umožní multifunkčné využitie priestoru, ktorý bude slúžiť na kultúrno-spoločenské, reprezentačné a vzdelávacie účely,“ uviedol manažér projektu a tajomník ÚZŽNO Martin Kornfeld.
Viac etáp
Rekonštrukčné práce budú pozostávať zo stabilizácie soklových častí vnútorných omietok, ako aj dôkladného reštaurovania, finálnej fixácie a retušovania malieb.
 
V ďalšej etape budú zreštaurované historické dvere, prípadne zhotovené repliky originálov vrátane kovania, zárubní a kľúčov. Po inštalácii nových elektrických rozvodov budú položené drevené podlahy.
 
Replika vonkajšieho schodiska zabezpečí vstup do ženskej galérie. Súčasne bude zreštaurovaná i pôvodná podlaha na galérii.
 
V exteriéri sa bude realizovať fixácia žľabov, reštaurovanie fasády, oprava korunnej rímsy a obnova pôvodných slnečných hodín.
 
Pôvodný genius loci
 
Ako povedal Kornfeld, vďaka zrekonštruovanej synagóge a novému pamätníku holokaustu sa obnoví pôvodný genius loci náboženského a kultúrneho centra kedysi šiestej najvýznamnejšej ortodoxnej židovskej komunity na Slovensku so silnou chasidskou orientáciou.
 
Projekt obnovy Starej synagógy zároveň posilní vzťah k spoločnému kultúrnemu dedičstvu.
 
„Pamiatku sme museli najprv dobre spoznať. Prvé kontakty začali v roku 2007. Je veľká pravdepodobnosť, že tento objekt bude obnovený do autentickej podoby v akej sa zachoval do obdobia druhej svetovej vojny. Pracovali sme s požiadavkou polyfunkčného priestoru, ale vznikla aj zaujímavá myšlienka zahraničnej židovskej komunity, aby tam vznikol priestor, kde by sa dalo modliť,“ komentoval projekt jeho autor, architekt Ján Krcho.
 
Práce sa začnú po kontrole
„Bardejovské suburbium musíme vnímať ako neoddeliteľnú súčasť zápisu mesta Bardejov do UNESCO. Výnimočné je v tom, že je to jeden z mála komplexov, kde sa nachádza také množstvo židovských budov a stavieb,“ prezradil Pavol Hudák, ktorý sa so synom Petrom histórii, výskumu židovskej komunity a manažmentu záchrany suburbia na profesionálnej úrovni venujú viac ako osem rokov.
 
„V súčasnosti intenzívne pracujeme aj na webovej stránke suburbiumbardejov.sk, ktorá sa bude venovať suburbiu ako takému. Jej súčasťou budú aj informácie o tomto projekte,“ dodal Peter Hudák.
 
V rámci projektu obnovy židovskej synagógy prebieha momentálne na Úrade vlády Slovenskej republiky kontrola verejného obstarávania a dokumentácie.
 
„Vykonáva sa tzv. ex-post kontrola verejného obstarávania, teda prebieha kontrola celého priebehu verejného obstarávania vrátane procesu vyhodnotenia ponúk. Výsledky kontroly zatiaľ nie sú známe,“ informoval minulý týždeň Tlačový a informačný odbor Úradu vlády.
 
 
Židovská komunita v Bardejove
Organizovaná židovská komunita vznikla v Bardejove až v prvej tretine 19. storočia.
Za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex židovských rituálnych stavieb označovaný ako Židovské suburbium.
 
Komplex pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia (hebr. bet hamidraš) s bytom pre rabína, rituálny kúpeľ (hebr. mikve), expanznej veže na zachytávanie a ohrev dažďovej vody a kotolne. V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok, ktorý sa nezachoval.
 
Stará synagóga bola v roku 1970 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, v roku 2000 pribudli aj mikve a bet hamidraš.
 
V roku 2000 bolo historické jadro mesta spolu so Židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
 
Interiér synagógy pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy.
 
Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami, v centre ho podopierajú štyri piliere, medzi ktorými bola umiestnená bima (vyvýšené miesto pre rabína v synagóge). Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou v maurskom štýle.
 
Najzaujímavejším artefaktom je hebrejská dedikačná tabuľa – chronostichon, umiestnená nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a jej staviteľoch.
 
Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov.
 
V roku 1940 žilo v meste 2 441 Židov (28,7 percenta z celkového počtu obyvateľov), využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne.
 
Počas druhej svetovej vojny však na Slovensku zlyhali morálne, politické aj náboženské elity, čo znamenalo odsun tisícov Židov z mesta. Väčšina z nich sa z koncentračných táborov nikdy nevrátila.
 
Autor: Mario Hudák
Foto: Mario Hudák
 
Zdroj: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/7969955/v-bardejove-opravia-vzacnu-synagogu.html
Korzár
Naspäť na aktuality