Alexej Gerovský, právnik, novinár a politik rusofilského smeru

6. 10. 1883 sa narodil v ukrajinskom Ľvove Alexej Gerovský, právnik, publicista a politik rusofilského smeru. Bol vnuk Adolfa Dobrianskeho, ktorý ho vychovával v Innsbrucku. Tam vyštudoval gymnázium a neskôr právo na univerzite v Černoviciach na Bukovine. V rokoch 1910 - 1913 vydával noviny Russkaja pravda. Na začiatku 1. svetovej vojny sa dal do služieb ruskej armády, bol poradcom ruského guvernéra v Černoviciach a tiež ministra zahraničných vecí Ruska pre Rakúsko-Uhorsko a Balkán. Po revolúcii v Rusku bojoval proti boľševikom v dobrovoľnej Denikinovej armáde. Po okupácii Galície Poľskom a Bukoviny Rumunskom sa sústredil na Podkarpatskú Rus’. Obviňoval vládu ČSR, že jej neposkytla plnú autonómiu, tento boj za samostatnosť spojil so zápasom o emancipáciu formujúcej sa pravoslávnej cirkvi. V roku 1927 doplatil na štvavú činnosť stratou občianstva ČSR a odišiel do Juhoslávie, kde založil Karpatorus’ký výbor. V roku 1929 ho vypovedali aj z Juhoslávie, odišiel do USA, kde bol predsedom Karpatorus’kého zväzu. V New Yorku inicioval založenie tlačovej agentúry KARUS’, aby informoval amerických Rusínov o postavení Podkarpatskej Rusi a živote amerických rusínskych organizácií. V roku 1937 inicioval zasadnutie kongresu podkarpatských Rusínov, ktorý ultimatívne žiadal od ČSR autonómiu Podkarpatskej Rusi, čo oplyvnilo aj rokovanie československého parlamentu v súvislosti so zákonom o prvej etape autonómie Podkarpatska. V roku 1938 opäť prišiel do ČSR, odkiaľ ho však znova vyhostili. Po rozpade ČSR a obsadení Podkarpatska Maďarskom sa vrátil do USA. Podporoval pripojenie Podkarpatskej Rusi k ZSSR, no hlboko ho sklamala ukrajinizácia Rusínov. Protestoval na stránkach amerických rusínskych novín, ale ako politického dobrodruha si ho už nik nevšímal. Zomrel 17. 4. 1972 v New Yorku.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marčika sja zviduje Vasyľa:
-Ňaňku a tvoja mamka ťa dakoly byly?
-Ňi, lem tvoja...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať