Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021 – Ako pomôcť?

Sčítanie obyvateľstva bude pre príslušníkov národnostných menšín a pre ich komunity nepochybne významnou udalosťou. Samotné priznanie si svojej národnosti a svojho materinského jazyka nie je len holý štatistický údaj. Od týchto výsledkov, či priamo alebo nepriamo, sa odvíjajú niektoré menšinové práva, ktoré napomáhajú zachovať jazyk, kultúru, demografickú rôznorodosť a pestrosť krajiny. Od toho potom záleží, či náš rusínsky národ prežije a či budeme mať komu odovzdať dedičstvo našich skvelých predkov.


Milí priatelia,
aj vy sa môžete podieľať na podpore kampane SME Rusíni, ktorá pomáha pri sebaidentifikácii Rusínov a zachovaní nášho sebauvedomenia aj do budúcnosti. Pomôcť môžete jednoduchými spôsobmi:
1. Darujte svojím príbuzným, známym, priateľom darčekové predmety, ktoré im pripomenú kto SME.
www.rusynshop.sk

K dispozícii sú rôzne odznaky, hrnčeky, mikiny.
 
2. Darujte svojím príbuzným, známym, priateľom knihy o rusínoch a ich histórii, aby vedeli ako ťažko si musel náš národ udržiavať svoju identitu.
www.rusynshop.sk
 
3. Pošlite svojim známym, priateľom, príbuzným linky na videá s osobnosťami, nech si pozrú ich názory.
Videá
 
4. Pošlite svojim známym, priateľom, príbuzným linky na články a rozhovory s osobnosťami, alebo im články vytlačte.
Články
 
5. Vylepte ak môžete na svoje okná, dvere, predajne niektorý z podporných materiálov kampane.
Letáky

Ale hlavne. Snažte sa presvedčiť každého, kto k nám patrí, aby sa nehanbil prihlásiť k svojmu rusínskemu národu a pôvodu.
 
6. Ak máte možnosť, stiahnite si naše vizuály a umiestnite ich na svojej web stránke, facebooku s hyperlinkou na www.sme-rusini.sk.
Vizuály

Prípadne tieto vizuály vytlačte, alebo ich pošlite priateľom elektronickou poštou, cez messenger a whatsapp.Ďakujeme za podporu.


 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Reklama u labirskim FITNESS klubi.
-Kiď sja vam ne poľubyť, verneme vam vašy spaleny kaloriji...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať