Články

Aktivista Michal Kravčík: Na dôchodku doženiem, čo som zanedbal v mladosti – doučím sa spisovnú rusínčinu

V minulých dňoch sa rozbehlo sčítanie obyvateľov. Rusínom sa už v tom minulom zvýšil ich počet a stali sa treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou. Zvýši sa ich počet podľa vás aj teraz? Obnova sebavedomia, pocit byť hrdý na svoj pôvod a nehanbiť sa patrí medzi základné ľudské práva, čo by mal každý štát podporovať a zveľaďovať ako unikátne kultúrne dedičstvo sebavedomého národa.  viac
 

Galerista Miro Smolák: Po rusínsky hovorím každý deň, hoci už roky bývam a pracujem v Prahe

Pol storočia žije mimo Slovenska aj mimo rusínskeho prostredia. A predsa má takmer denne príležitosť hovoriť rodnou rusínskou rečou. Majiteľ pražskej Galérie MIRO, obchodník s umením a zakladateľ Medzinárodnej ceny Trebbia za podporu kultúry a tvorivosti Miro Smolák tvrdí, že na rodný jazyk sa nedá zabudnúť.  viac
 

Rusíni pokračujú v kampani aj so známymi tvárami. Nezabudnime, že sme Rusíni, odkazujú

Koncom roka 2020 Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS) spustil informačnú kampaň s názvom Sme Rusíni. K tejto aktivite sa pripojili aj partnerské rusínske organizácie z Poľska, Českej republiky, Chorvátska, Srbska, Maďarska či Rumunska. Na Slovensku sa kampaň posunula do druhej časti. Jej organizátori apelujú, aby Rusíni na svoju národnosť nezabudli pri blížiacom sa sčítaní obyvateľstva.  viac
 

Ondrej Kandráč: Rusínsky jazyk beriem ako prirodzenú súčasť svojho života

Ako je to vo vašej rodine? Hovoríte aj so svojimi deťmi niekedy po rusínsky? Ak len niekedy, rozumejú vám? Keby existovala národnosť Východniar alebo Šarišan, hneď by som ju svojim deťom napísal. Pri poslednom sčítaní ľudu sme si dali rusínsku národnosť, tak sme to cítili a nevidíme na tom nič zlé. Nemôžeme mať všetci západoslovenský akcent a ani celá EÚ by raz nemala rozprávať po nemecky, francúzsky alebo anglicky. Dialekty a menšiny musia byť súčasťou tejto spoločnosti, pretože ju nesmierne obohacujú. Ak skĺzneme do uniformity, bude to znamenať zánik jednotlivých spoločenstiev. A s deťmi sa rozprávam nielen v rusínčine či šarištine, ale prirodzene aj v slovenčine. Aj vďaka prihláseniu k rusínskej národnosti je tu nádej, že štát bude naďalej podporovať rusínske festivaly, rusínskych spisovateľov, rusínske ustanovizne či rusínske rozhlasové a televízne vysielanie.  viac
 

Spisovateľka Andrea Rimová: Stretávať sa a tráviť spolu čas. Tým môžeme zachrániť náš rusínsky jazyk

Rusínski rodičia dnes v drvivej väčšine volia pre svoje deti slovenskú školu. Rusínsku často ani vtedy, ak je v ich obci, lebo chcú, aby ich deti zvládli hlavne slovenčinu. Myslíte si, že títo rodičia idú proti sebe? Návšteva rusínskej školy v žiadnom prípade nevylučuje ovládanie slovenského jazyka, všetky programy v televíziách sú v slovenčine, knihy, časopisy, internet… Dieťa má obrovský priestor rozvíjať sa v slovenčine. Navyše s rusínčinou sú si veľmi podobné. Nejde o čínsku školu v malebnej slovenskej dedinke. Rusínčina môže byť aj pozitívny predpoklad pre budúce štúdium ruštiny. Podľa mňa rodičia idú proti sebe, ak sú obaja Rusíni a s potomkom komunikujú po slovensky. Toto nikdy nepochopím.  viac
 

Moderátorka Lenka Čviriková-Hriadeľová: Rusínčina mi pripomína letá u babky na dedine

Určite viete o tom, že počet najmä mladých ľudí, ktorí používajú rusínčinu, povážlivo klesá. Odhady dospeli k číslam, že rusínskemu jazyku hrozí vymretie do 30 – 50 rokov. Čo by mohlo pomôcť, aby sa takýto vývoj zvrátil? Veľa rusínskych plesov :-). Ale nie, teraz vážne. Je to asi prirodzený vývoj. Z vlastnej skúsenosti viem, že staršia generácia rozpráva po rusínsky, ale ľudia odchádzajú za prácou do slovenských a iných, zahraničných miest. Preto sa vytráca. Skúsim navrhnúť v našej televízii nejaké rusínske okienko a my by sme ho spolu s Mišom Hudákom alebo Mariánom Čekovským moderovali. Ja som rada, že moje deti po rusínsky rozumejú. Aspoň to. Bolo by mi ľúto, keby tento jazyk zanikol.   viac
 

Herec Martin Mňahončák v rozhovore o svojich rusínskych koreňoch a o budúcnosti Rusínov

Blíži sa sčítanie obyvateľov. Rusíni sa už v sčítaní pred desiatimi rokmi zviditeľnili tým, že ich počet sa zvýšil. Ako to bude teraz - ste optimista? Budú mať Rusíni opäť vyššie skóre oproti minulosti? To záleží iba na nich... na nás... Čo bude v budúcnosti, nikto nevidí, ale je už dlhodobým trendom návrat ku koreňom a možno aj to je cesta a budúcnosť Rusínov. Keď ľudia pochopia, kde je ich miesto a čo je dôležité a podstatné, potom je optimizmus a viera na mieste. Verím, že neopustíme to, čo je v nás, odkiaľ sme a čo si so sebou ponesieme celý život a že to odovzdáme aj ďalej našim najmenším... Veď pre nich to všetko je a bude, v nich je tá budúcnosť. Na nás je správne ich nasmerovať.  viac
 

História Rusínov od 6. po 21. storočie

Karpatskí Rusíni osídľujú stredoeurópske územie pozdĺž svahov Karpát viac než trinásť storočí. Nesú v sebe určitý kód, ktorý sa neustále vynára vo víre dejín: je to ich existencia na rozhraní medzi západnou civilizáciou a svetom byzantskej kultúry. Táto rozpoltenosť je prítomná v mnohých znakoch Rusínov, ktorí sú dnes roztrúsení na území siedmich prevažne slovanských európskych štátov (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko). Ani v jednom z nich sa im dodnes nepodarilo trvalo dosiahnuť vlastné administratívne vyčlenené územie.  viac
 

Rusíni v rôznych krajinách sa spájajú v kampani s názvom Sme Rusíni

V týchto dňoch na Slovensku prebieha informatívno-prezentačná kampaň s názvom Sme Rusíni. Za kampaňou stojí Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) a Rusínska obroda na Slovensku. K tejto aktivite sa začnú pripájať aj partnerské organizácie v ďalších štátoch, kde žijú Rusíni.  viac
 

Rusínska dedina očami detí

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska združuje predstaviteľov rusínskych organizácií, starostov obcí a aktivistov v oblasti rusínskeho ruchu na Slovensku. Rok 2020 vyhlásil za Rok rusínskej dediny a v rámci neho pripravil aktivity, do ktorých chce zapojiť širokú verejnosť a spopularizovať menšie či väčšie obce, kde žijú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny. Aktuálne prebieha výtvarná súťaž pre deti a súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny.  viac
 

OSRS vyhlásil súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Hoci vďaka pandémii sa mnohé aktivity, v rámci ktorých bola naplánovaná propagácia rusínskych obcí medzi Rusínmi, ale aj majoritným obyvateľstvom nebudú môcť realizovať, ďalšie budú realizované bez zmien.  viac
 

OSRS schválil akčné plány k Roku rusínskej dediny a kampani pred sčítaním obyvateľov. Rusíni zriadili Rad Adolfa Dobrianskeho

V Prešove sa v sobotu 8. februára 2020 uskutočnilo 31. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma rusínskych profesionálnych inštitúcií, občianskych združení a aktivistov prijala dva akčné plány, ktoré sa viažu k Roku rusínskej dediny a kampani pred Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. OSRS dnes zriadil Rad Adolfa Dobrianskeho.  viac
 

Rusíni na Slovensku

Rusíni sú starobylý národ v srdci Európy, ktorý – na rozdiel od mnohých iných – nikdy nemal vlastný štát. Žije na území siedmich európskych krajín. Špecifické je aj to, že spisovný jazyk si Rusíni na Slovensku kodifikovali len nedávno, v roku 1995.  viac
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Dilema župana.
-Kde vzjaty asfalt na dorohy, žeby sja po nych vozyty na svojim Porsche, kotre v učtovnyctvi župy figuruje jak asfalt...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať