Články

História Rusínov od 6. po 21. storočie

Karpatskí Rusíni osídľujú stredoeurópske územie pozdĺž svahov Karpát viac než trinásť storočí. Nesú v sebe určitý kód, ktorý sa neustále vynára vo víre dejín: je to ich existencia na rozhraní medzi západnou civilizáciou a svetom byzantskej kultúry. Táto rozpoltenosť je prítomná v mnohých znakoch Rusínov, ktorí sú dnes roztrúsení na území siedmich prevažne slovanských európskych štátov (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko). Ani v jednom z nich sa im dodnes nepodarilo trvalo dosiahnuť vlastné administratívne vyčlenené územie.  viac
 

Rusíni v rôznych krajinách sa spájajú v kampani s názvom Sme Rusíni

V týchto dňoch na Slovensku prebieha informatívno-prezentačná kampaň s názvom Sme Rusíni. Za kampaňou stojí Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) a Rusínska obroda na Slovensku. K tejto aktivite sa začnú pripájať aj partnerské organizácie v ďalších štátoch, kde žijú Rusíni.  viac
 

Rusínska dedina očami detí

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska združuje predstaviteľov rusínskych organizácií, starostov obcí a aktivistov v oblasti rusínskeho ruchu na Slovensku. Rok 2020 vyhlásil za Rok rusínskej dediny a v rámci neho pripravil aktivity, do ktorých chce zapojiť širokú verejnosť a spopularizovať menšie či väčšie obce, kde žijú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny. Aktuálne prebieha výtvarná súťaž pre deti a súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny.  viac
 

OSRS vyhlásil súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Hoci vďaka pandémii sa mnohé aktivity, v rámci ktorých bola naplánovaná propagácia rusínskych obcí medzi Rusínmi, ale aj majoritným obyvateľstvom nebudú môcť realizovať, ďalšie budú realizované bez zmien.  viac
 

OSRS schválil akčné plány k Roku rusínskej dediny a kampani pred sčítaním obyvateľov. Rusíni zriadili Rad Adolfa Dobrianskeho

V Prešove sa v sobotu 8. februára 2020 uskutočnilo 31. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma rusínskych profesionálnych inštitúcií, občianskych združení a aktivistov prijala dva akčné plány, ktoré sa viažu k Roku rusínskej dediny a kampani pred Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. OSRS dnes zriadil Rad Adolfa Dobrianskeho.  viac
 

Rusíni na Slovensku

Rusíni sú starobylý národ v srdci Európy, ktorý – na rozdiel od mnohých iných – nikdy nemal vlastný štát. Žije na území siedmich európskych krajín. Špecifické je aj to, že spisovný jazyk si Rusíni na Slovensku kodifikovali len nedávno, v roku 1995.  viac
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska:
-Včera večur zme z Marčikov narisuvaly kocuryka. A rano nam takyj samyj mjavkav pered dverjami. Dnyskaj večur budeme risuvaty chyžu pry mori, motor Lexus, norkovyj kožuch...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať