Pozvaňa


Program -  MÁJ 2019

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA 
http://divadload.sk/

 
spytal_DAD

pieskovisko

PIESKOVISKO,  dátum lokálnej premiéry: 17. máj 2019, 19:00h DAD, Malá scéna
http://www.divadload.sk/event/314215/pieskovisko 
 
 
PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR
puls_logoobr_web


PUĽS - PODDUKELSKÝ UMELECKÝ SÚBOR 
http://www.puls-slovakia.sk/

Pi 17.5.2019    18:30    Prešov, DJZ    Nesmrteľný tanečník - PREMIÉRA I.
So 18.5.2019    18:30    Prešov, DJZ    Nesmrteľný tanečník - PREMIÉRA II.
Pi 24.5.2019    18:30    Prešov, DJZ    Nikola Šuhaj
Ne 26.5.2019    15:30    Svidník, Amfiteáter    
Po 27.5.2019    10:00    Prešov, DJZ    Nikola Šuhaj
Ut 28.5.2019    18:00    Žilina, Futbalový štadión    Alexandrovci tour 2019
Ne 2.6.2019    15:00    Stročín    Návraty
Po 3.6.2019    18:00    Humenné, Zimný štadión    Alexandrovci tour 2019
Ut 4.6.2019    18:00    Východná, amfiteáter    Alexandrovci tour 2019
Št 6.6.2019    19:00    Prešov, Hlavná ul.    Dni mesta
------------
PULSČeskoslovenský svet v Karpatoch / Čechoslovackyj svit v Karpatach
https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/

"Reprezentativní knižní fotopublikace Československý svet v Karpatoch vychází u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Je koncipována jako „muzeum v knize“. Obrazově a dokumentárně autenticky přibližuje Podkarpatskou Rus z první poloviny minulého století z její československé éry. Právě proto symbolicky obsahuje texty jak v českém, tak slovenském a rusínském jazyce. Připomíná tím, že společný stát, Československá republika, vznikl jako dílo tří státotvorných národů, Čechů, Slováků a Rusínů..."
Vladimír Kuštek, autor


Povedali o knihe...

"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenoménem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..." 
Ivan Pop, historik


"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“.  V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto regiónu, ktorý bol celé storočia súčasťou nášho sveta. Oceňujem aj striedme, vecné, s prihliadnutím na kontexty jednotlivých období, priblíženie „pred-republikovej histórie“ miest na Podkarpatskej Rusi. S množstvom mne neznámych, ale neobyčajne zaujímavých faktov, odrobiniek histórie, najrozličnejších názvov  (podnikov, bánk, hotelov i kaviarní), v ktorých dennodenne prebiehali pre vtedajšiu strednú Európu také typické „kaviarenské debaty“ v rámci pomerne fungujúcej „stredoeurópskej demokracie“... "
Eugen Gindl, scénarista a novinár


"Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj. Obdivujem úsilie pomocou ktorého autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabenej kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľov, duchovných, vojakov, „četníkov“, nositeľov i udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvomi svetovými vojnami..." 
Ján Lipinský, za vydavateľa


Fotografie na obálke:
Pohľad na modernú užhorodskú štvrť Galago, postavenú v období 1.ČSR
Huculská mama s dcérou v Jasini

obalka