Kontakty a linky

e-rusynFORUM, internetové noviny   

vydavateľ:
ZDRUŽENIE INTELIGENCIE RUSÍNOV SLOVENSKA

Pribišova 8
841 05 Bratislava 4
e-mail: rusyn@centrum.sk
https://www.rusyn.sk/

redakčný kruh: 
Ján Lipinský
Emil Kuruc
Paraska Handnogová
 


 

ĎALŠIE RUSÍNSKE ORGANIZÁCIE


OKRÚHLY STOL RUSÍNOV SLOVENSKA
https://okruhly-stol.sk/

molody.Rusyny
http://www.molody.rusyny.org/

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
e-mail: mato.karas@gmail.com

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA
Jarkova 77
080 01 Prešov
http://www.divadload.sk

MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Ul. Andyho Warhola 1
068 01 Medzilaborce
http://www.muzeumaw.sk

PUĽS
Námestie legionárov 6
budova DJZ
081 61 Prešov
http://www.puls-slovakia.sk

SNM - MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY
Masarykova č.20
080 01 Prešov
https://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka
e-mail: luba.kralova@snm.sk

ÚSTAV RUSÍNSKEHO JAZYKA  A KULTÚRY PU
Ul. 17.  novembra č. 15
080 01 Prešov
http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk
e-mail: urjk@unipo.sk

OBŠČESTVO SV. JOANA KRESTITEĽA
Gréckokatolícky farský úrad
067 17 ČABALOVCE 29
č.t.: 057/739 33 54

ARTOS, greckokatolickyj rusyňskyj kalendar  Gréckokatolícky farský úrad
067 04 OĽKA
č.t.: 057 / 739 81 47
e-mail: osjk.artos@zoznam.sk
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ ľubyl všytkych, bez rozďilu, ne smotriv ňi na farbu skory, ňi na viru... Jedny o ňim hvaryly - svjatyj čolovik! Druhy na ňoho kričaly - krokodil..!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať