Kontakty a linky


 

e-rusynFORUM, internetové noviny /1x týždenne/  

vydavateľ:
ZDRUŽENIE INTELIGENCIE RUSÍNOV SLOVENSKA

Pribišova 8
841 05 Bratislava 4
e-mail: rusyn@centrum.sk
http://www.rusyn.sk

r
edakčný kruh: 
Ján Lipinský
Emil Kuruc
Paraska Handnogová


************

ĎALŠIE RUSÍNSKE ORGANIZÁCIE:

OKRÚHLY STOL RUSÍNOV SLOVENSKA
https://okruhly-stol.sk/


molody.Rusyny
http://www.molody.rusyny.org/


RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
e-mail: mato.karas@gmail.com


DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA

Jarkova 77
080 01 Prešov
http://www.divadload.sk

 
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Ul. Andyho Warhola 1
068 01 Medzilaborce
http://www.muzeumaw.sk


PUĽS
Námestie legionárov 6
budova DJZ
081 61 Prešov
http://www.puls-slovakia.sk


SNM - MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY
Masarykova č.20
080 01 Prešov
e-mail: luba.kralova@snm.sk


ÚSTAV RUSÍNSKEHO JAZYKA  A KULTÚRY PU
Ul. 17.  novembra č. 15
080 01 Prešov
http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk
e-mail: urjk@unipo.sk
 

OBŠČESTVO SV. JOANA KRESTITEĽA
Gréckokatolícky farský úrad
067 17 ČABALOVCE 29
č.t.: 057/739 33 54

 
ARTOS, greckokatolickyj rusyňskyj kalendar 
Gréckokatolícky farský úrad
067 04 OĽKA
č.t.: 057 / 739 81 47
e-mail: osjk.artos@zoznam.sk