O Rusínoch


Vychodní Slovania v Karpatoch [pdf 634kB]
•Mapovanie národa bez štátu


Karpatskí Rusíni [pdf 102 kB]
•Zemepisná poloha a hospodárstvo
•Jazyk, identita a kultúra
•Náboženstvo
•Politika


Rusínske obyvateľstvo Prešovského a Košického kraja [xls 40kB]
•Štatistické údaje
•Zdroj: Databáza Štatistického úradu SR, 2001


Národnosti, okresy, obce [xls 1,6MB]
•Štatistické údaje z r.2001


Trvale bývajúce obyvateľstvo [xls 72kB]
•Štatistické údaje rozdelené podľa národností a okresov z r.2001História

Rusíni patria už niekoľko storočí k pôvodnému obyvateľstvu regiónu pozdĺž južných a severných svahov severocentrálnej reťaze Karpát. Toto teritórium je dnes súčasťou štyroch štátov: Ukrajiny (Zakarpatská oblasť), Poľska (najmä lemkovský región na juhovýchode krajiny), Slovenska a Rumunska (Marmarošská oblasť).

Stanislav Konečný - Rusíni na Slovensku [pdf 68 kB]
Z histórie Podkarpatskej Rusi [pdf 469 kB]

Jazyk a kultúra

Jednou z najdôležitejších stránok etnogenézy Rusínov na Slovensku bolo riešenie otázky ich spisovného (literárneho) jazyka.

Rusíni žijú na rozhraní dvoch veľmi rozsiahlych jazykových areálov: západoslovanského a východoslovanského. V jazykovej komunikácii však často využívajú miestne nárečia.

Pre rozvoj každej národnostnej menšiny je dôležitý vzťah k vlastnej tradícii, kultúre a jazyku.

Používanie jazyka národnostnej menšiny zasahuje do viacerých oblastí spoločenského života. Pre veriacich je takouto významnou oblasťou liturgický jazyk. Rozvoj kultúry, tradícií a jazyka národnostných menšín je v rozhodujúcej miere ovplyvnený typom a politikou štátu, v ktorom národnostná menšina žije. Náboženstvo a cirkev zohrávali v dávnej i nedávnej minulosti Rusínov osobitnú úlohu a úplne ju nestratili dodnes. Vedomie príslušnosti ku gréckokatolíckej cirkvi dlhé obdobie nahradzovalo etnickú identitu Rusínov a nábožensko-cirkevná pospolitosť do istej miery suplovala ich národné spoločenstvo.


Jazyk

Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka

Kultúra

Mesto Snina
Mesto Bardejov
Mesto Svidnik - www.svidnik.sk
Mesto Stropkov
Mesto Stará Ľubovňa

Andy Warhol SK
Andy Warhol EN


Náboženstvo

Ján Bobák - Rusíni a Akcia P [pdf 129 kB]
•Násilná ukrajinizácia Rusínov

Rudolf Vévoda - Gréckokatolícka cirkev za komunistickej diktatúry [pdf 73 kB]
Pravoslávna cirkev v Českých krajinách a na Slovensku
Gréckokatolické biskupstvo PrešovPolitika

Búrlivý, protirečivý a často aj bolestný vývoj, ktorým prešla naša spoločnosť v poslednom desaťročí, veľmi výrazne poznačil vývoj Rusínov na Slovensku. Pád totalitného režimu a demokratizácia spoločnosti umožnili, aby národno-kultúrny rozvoj rusínskej menšiny, ktorý bol roku 1948 prerušený, mohol po štyridsiatich rokoch pokračovať. Stala sa plnoprávnou menšinou, ktorej národnostné práva garantuje Ústava Slovenskej republiky i legislatíva európskych nadnárodných inštitúcii.
Viac: Sebareflexia postavenia a vývoj Rusínov na Slovensku [pdf 1 kB].


Ďalšie odkazy

http://grkat.nfo.sk/Texty
Nájdite si svojho agenta
Ústav pamäti národa

Dokumenty na stiahnutie:

POseminar.pdf

Rusíni na Horehroní