Rusíni pokračujú v kampani aj so známymi tvárami. Nezabudnime, že sme Rusíni, odkazujú


Koncom roka 2020 Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS) spustil informačnú kampaň s názvom Sme Rusíni. K tejto aktivite sa pripojili aj partnerské rusínske organizácie z Poľska, Českej republiky, Chorvátska, Srbska, Maďarska či Rumunska.

Na Slovensku sa kampaň posunula do druhej časti. Jej organizátori apelujú, aby Rusíni na svoju národnosť nezabudli pri blížiacom sa sčítaní obyvateľstva.

Sme Rusíni, nezabudni

Od konca novembra minulého roka sa ľudia v priestore internetových stránok, sociálnych sietí ale aj prostredníctvom bilbordov mohli stretávať s kampaňou Sme Rusíni. V rámci nej organizátori kampane väčšinou približovali významné osobnosti, ktoré mali rusínsky pôvod, no postupne začali predstavovať aj súčasnú generáciu, ktorá sa rusínskej národnosti a rusínskemu jazyku hrdo hlási.

V týchto dňoch kampaň prešla do druhej fázy, priamo zacielenej na sčítanie obyvateľstva, ktoré bude na Slovensku v dňoch od 15. februára do 31. marca 2021. K heslu kampane Sme Rusíni pribudli slová „nezabudni” alebo „a budeme”.

Rusínske organizácie apelujú na to, aby sa ľudia pri tomto elektronickom sčítaní hrdo prihlásili k rusínskej národnosti a k rusínskemu materinskému jazyku.

Pokiaľ sa v prvej časti kampane predstavovali skôr historické osobnosti, v druhej časti Rusíni predstavujú súčasníkov, ktorí sú na Slovensku známi z rôznych oblastí kultúrno-spoločenského života, a ktorí sa hlásia k svojmu rusínskemu pôvodu, prípadne majú k Rusínom blízko.

Okrem Ivany Brillovej, rusínskej speváčky známej aj vďaka programu Zem spieva a Vladimíra Čemu, rusínskeho herca a moderátora, ktorí sú hlavnými tvárami aj v rámci bilbordovej kampane, Rusínov pri sčítaní podporujú aj ďalšie známe mená. Prostredníctvom rozhovorov či video vizitiek sa do kampane zapojili aj hudobník Ondrej Kandráč, spisovateľka Andrea Rimová, moderátorka Lenka Čviriková-Hriadeľová, herec Martin Mňahončák, spevák a redaktor rusínskeho vysielania Štefan Štec, odborník na samosprávy Michal Kaliňák, greckokatolícky biskup eparchie v Parme vladyka Milan Lach, ale aj mnoho ďalších.

Sčítanie je dôležité

Organizátori kampane zdôrazňujú, že sčítanie obyvateľstva je každých desať rokov dôležitým medzníkom. Podľa výsledkov sčítania štát nastavuje rôzne politiky, napríklad aj menšinovú, ktorá sa pretavuje do aplikácie menšinových a jazykových práv.

Rusíni pred 30 rokmi mali prvý raz možnosť po dlhých desaťročiach znova prihlásiť sa k svojej národnosti. V troch po sebe idúcich sčítaniach rusínska menšina rástla. Je dôležitým, aby rusínska komunita aj tentokrát ukázala, že národnostné práva, ktoré rusínske obrodzovacie hnutie vybojovalo po roku 1989, majú opodstatnenie, že na Slovensku je táto komunita živá.

Prihlásenie sa k rusínskej národnosti nemá vplyv len na podporu rusínskej kultúry v rámci dotačných schém, ale aj na mnoho ďalších oblastí.

Od toho, koľko ľudí si uvedie rusínsku národnosť a rusínsky materinský jazyk, závisí aj počet obcí, v ktorých môžeme aplikovať svoje menšinové a jazykové práva, čo je najviditeľnejšie dvojjazyčným označením. Taktiež je to dôležitým kritériom pri tom, akú časovú dotáciu Rusíni dostanú v národnostnom vysielaní RTVS, ako budú podporované, a ako budú môcť fungovať ich profesionálne inštitúcie, ktoré si rokmi vybudovali a medzi ktorými môžeme spomenúť Divadlo Alexandra Duchnoviča, PUĽS, Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry PU či SNM – Múzeum rusínskej kultúry. Bez toho, aby sa ľudia hlásili k svoju rusínskemu pôvodu a jazyku, sa len ťažko bude môcť budovať rusínske školstvo, čo táto národnostná komunita na Slovensku berie za najvážnejší problém, pretože bez školstva sa bude ťažko vychovávať ďalšia generácia.

V neposlednom rade sa v kampani pripomína aj to, aby sa tí Rusíni, ktorí sú veriacimi, prihlásili aj k svoje cirkvi, či už gréckokatolíckej alebo pravoslávnej. Pokiaľ v sčítaní nepreukážu, že patria do týchto cirkví, ťažko sa neskôr bude apelovať na cirkevné štruktúry, aby sa v rusínskom jazyku starali o ich duchovné potreby.

Nebojme sa, buďme hrdí

Organizátori kampane apelujú aj na to, aby sa ľudia nebáli hlásiť sa k svojej národnosti a materinskému jazyku, pretože to nespôsobuje žiadne ďalšie administratívne úkony.

Aj keď mnohí pred rokom 1989, kedy bola rusínska národnosť zakázaná, alebo aj po zmene politického režimu zo zvyku sebe alebo svojim deťom zapisovali v úradných dokumentoch slovenskú alebo inú národnosť, v sčítaní sa môžu prihlásiť k svojmu rusínskemu pôvodu. Toto prihlásenie sa nevyžaduje žiadne administratívne zmeny, údaje sú po vyplnení dotazníka anonymizované, takže z toho nevyplývajú žiadne povinnosti, výhody či nevýhody.

Zdôrazňujeme spomínanú anonymizáciu údajov aj kvôli tomu, aby ľudia nepodľahli nejakým dezinformačným kampaniam a neodradilo ich to sčítať sa.

OSRS aj ROS ako hlavní organizátori kampane pozývajú ľudí k sčítaniu, aby sme s hrdosťou deklarovali svoj rusínsky pôvod, aby sme sa prihlásili k tomu najcennejšiemu, čo sme dostali od svojich predkov – k svojej národnosti, jazyku, východnému obradu – teda k svojej rusínskej identite.

Peter Medviď, hovorca OSRS
 
Viac info:
Oficiálna stránka OSRS: www.okruhly-stol.sk
Facebook: https://www.facebook.com/OkruhlyStolRusinovSlovenska
Kampaň: www.sme-rusini.sk

>> späť
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska:
-Vasyľu, podaruj mi kocuryka... Ja ho budu ľubyty, chodyty z nym na prohuľky, kupaty, laskotyty, do postely zo sobov braty...
-Mňauuuu...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať