Anton Beskid, právnik a politik rusofilského smeru

16. 9. 1855 sa narodil v Hanigovciach v Sabinovskom okrese Anton Beskid, právnik a politik. Vyštudoval právo v Budapešti a stal sa advokátom. Ako poslanec uhorského snemu sa angažoval za práva Rusínov a Slovákov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska stál na čele prešovskej Rus’kej národnej rady, ktorá bola za pripojenie územia karpatských Rusínov k Rusku. Keď pochopil nereálnosť tejto idey, nadviazal styky so Slovenskou národnou radou a presadzoval pripojenie k Československu. Vláda ČSR ho v januári 1919 vyslala na mierovú konferenciu do Paríža ako rusínskeho delegáta. Tam spolu s americkým Rusínom Grigorijom Žatkovičom vytvorili komisiu zastupujúcu všetkých Rusínov. V máji 1919 vznikla na zasadaní v Užhorode Centrálna rus’ká národná rada – domácich i zahraničných Rusínov – na čele s Beskidom. Pod jeho vedením odovzdala rusínska delegácia v Prahe vláde ČSR deklaráciu o pripojení Podkarpatskej Rusi k ČSR. Na mierovej konferencii v septembri 1919 už bol členom delegácie za ČSR a patril aj medzi signatárov Saintgermainskej mierovej dohody. Zasadil sa o vznik Rus’kej národnej banky, ktorá sa sfúzovala s Podkarpatskou bankou. V politike predstavoval karpatorus’kú líniu nadväzujúcu na rusofilstvo 19. storočia, najmä v jazykovej otázke. 14. 12. 1923 ho menovali za guvernéra Podkarpatskej Rusi. Vybudoval nový guvernérsky úrad, no Praha zaviedla zákon, ktorým vznikli krajinské a okresné správy a republika sa rozdelila na štyri krajiny: Českú, Moravskosliezsku, Slovenskú a Podkarpatorus’kú. Ako guvernér kritizoval protiústavnosť klauzúl negujúcich ústavnú autonómiu Podkarpatskej Rusi. Bol proti prenosu právomocí na krajinského prezidenta Podkarpatia, keďže guvernér sa tým stal figúrkou. Beskid bol v úrade do smrti, no bol už len bábkovým guvernérom. Zomrel 16. 6. 1933 v Užhorode.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marča legiňovi:
-A podľa čoho jes uhadav, že jem ľivačka...?!
-Ľivu ďirku v nosi maš vekšu...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať