ČOM TY NE PRYJŠOV...


 
Čom ty ne pryjšov kiď misjac vyjšov,
Ja tebe čekala, 
Čy koňa ne mav, čy stežku ne znav, 
Maty ne puskala.
 
I koňa ja mav, i stežku ja znav,
I maty puskala, 
Najmladša sestra, bodaj ne vyrosla, 
Sidelce schovala.
 
A starša sestra, šidelce znajšla,
Koňa osidlala, 
Idy bratyku do divčynoňky,
Što tebe čekala.
 
Teče ričeňka nevelyčeňka,
Skoču pereskoču,
Vydajte mene, moja mamočko,
Za koho ja choču.