ČORNY OČI, ČORNY OČI, JAK TEREN...


 
Čorny oči, čorny oči,  jak teren, 
Čorny oči  jak teren, jak teren, jak teren,
Koli my sja poberem, poberem. 
 
Poberem sja, poberem sja v neďiľu, 
Poberem sja v neďiľu, v neďiľu, v neďiľu,
Maju v Boha naďiju, naďiju.
 
Dež, ty mene, dež, ty mene,  povedeš, 
Dež, ty mene povedeš, povedeš, povedeš,
Koly chaty ne maješ, ne maješ.
 
Povedu ťa, povedu ťa, v čužuju, 
Povedu ťa, v čužuju, v čužuju, čužuju,
Pokľa svoju zbuduju, zbuduju.
 
Čuža chata, čuža chata ne svoja, 
Čuža chata, ne svoja, ne svoja, ne svoja, 
Ja, ďivčina ne tvoja, ne tvoja.
 
Zbuduj chatu, zbuduj chatu  z lobody, 
Zbuduj chatu z lobody, z lobody, 
A v čužuju ne vedy, ne vedy.
 
Stara daj, stara daj, bo moloda ne chce,
Ja by dala, ja by dala, ale ša mi ne chce.