EJ, PID ZELENYM DUBOM...Ej, pid zelenym dubom, ej, stojiť kiň kovanyj,
sydyť na ňim, sydyť, šuhaj maľovanyj.

Ej, sydyť vin, sydyť vin, ej, počav lyst pysaty,
bo joho frajirka, bo joho frajirka, bude kolysaty.

Ej, kolysaty bude, i žalostňi plakaty,
zradiv jes ňa milyj, ta ne chočes vzjaty.

Ej, ne ja tebe zradiv, ej, sama´s sja zradila,
čom jes každyj večur, lem za mnov chodyla.

Ej, iď ty frajiročko, ej, do sklepu mojoho,
napyj sja tam, napyj, vynka červenoho.

Ej, bo druhy ďivočky vijuť sobi vinočky,
ty budeš skladaty bily pelenočky....


> späť