Florian Zapletal, český publicista a úradník štátnej správy

10. 6. 1884 sa narodil v Bochoři (Čechy) Florian Zapletal, publicista a úradník štátnej správy. Študoval dejiny literatúry v Prahe a dejiny umenia vo Viedni. Za 1. svetovej vojny narukoval do rakúsko-uhorskej armády a na východnom fronte sa dostal do ruského zajatia. Tam sa pripojil k československým légiám. Navštevoval prednášky z dejín umenia na Petrohradskej univerzite, pričom bol svedkom, ako v novembri 1917 boľševici v Rusku prevzali moc. Schvaľoval ich kultúrnu politiku, ktorou sa konfiškovali umelecké artefakty cárskej rodine a šľachte a prideľovali sa „ľudovým“ galériám a múzeám. Koncom roka 1918 sa vrátil do ČSR, kde ho menovali za experta vlády v otázkach východnej Európy. V auguste 1919 ho poslali na Podkarpatskú Rus s úlohou organizovať tam československú administratívu. V rokoch 1920 –1921 ho menovali za tajomníka prvého guvernéra Podkarpatskej Rusi Grigorija Žatkoviča. Po guvernérovej demisii sa Zapletal vrátil do Prahy, pracoval na ministerstve obrany, každé leto však prichádzal na Podkarpatskú Rus, kde študoval dejiny kraja a kultúru jeho ľudu. Osobitne ho zaujímali rusínske drevené kostoly, ktoré začal systematicky študovať. Pokúsil sa aj o klasifikáciu drevených stavieb, osobitne cirkevných, a o ich zaradenie do širšieho stredoeurópskeho kontextu. Napísal zaujímavé priekopnícke práce z dejín Podkarpatskej Rusi, okrem iného aj o rusínskych buditeľoch, a vytvoril bohatý fotoarchív karpatských drevených kostolov vo forme 500 sklenených negatívov. Svoj archív, ako aj knižnicu s unikátnymi publikáciami a tlačovinami, odkázal Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Časť jeho fotografického archívu bola knižne vydaná vo Viedni s finančným prispením amerických Rusínov. Zomrel v Prahe 16. 10. 1969.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marča soj dumala, že vin "bez rozuma" z ňoj... No skoro sja vkazala, že vin i "pered ňov" byv už je***tyj...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať