František Nemec, český politik a odborár

20. 5. 1898 sa v českých Libišanoch narodil politik a odborový činiteľ František Nemec. Bol novinár, funkcionár v Československej sociálnodemokratickej robotníckej strane a odboroch, neskôr ho zvolili za poslanca Národného zhromaždenia. Po okupácii sa zapojil do odboja, na jar 1940 odišiel do Francúzska a Veľkej Británie. V československej exilovej vláde v Londýne bol ministrom sociálnej starostlivosti, potom hospodárskej obnovy, obchodu, priemyslu a živnosti. V roku 1944 po podpise sovietsko-československej dohody o vzťahoch medzi sovietskym velením v Moskve a československou správou po vstupe Červenej armády na územie ČSR sa stal vládnym delegátom ČSR pre oslobodené územie. V tejto funkcii priletel v októbri 1944 na povstalecké územie Slovenska, kde mu však SNR odmietla odovzdať moc. S ďalšími problémami sa stretol na oslobodenom území Podkarpatskej Rusi, kde ho sovietske velenie vykázalo do bezvýznamného Chustu a do hlavného mesta Užhorodu ho nepustilo. Sovietske velenie zneužilo dohodu a svojvoľne rozdelilo Podkarpatie na väčšiu sovietsku, tzv. vojnovú zónu, a na menšiu československú zónu. Ani na tej nemal Nemec plnú moc kvôli sovietskym vojenským veliteľstvám. Sovietska tajná služba NKVD a miestni komunisti už pripravovali anexiu provincie. Realizovala ju predĺžená ruka Moskvy, Národná rada nového štátu – tzv. Zakarpatskej Ukrajiny. Nemec dostal len oznam o jej vystúpení z ČSR a ultimátum, aby jeho delegácia odišla do troch dní, čo Nemec 8. decembra 1944 urobil. Po vojne pracoval na ministerstve zahraničných vecí v Prahe, v rokoch 1947 – 1948 bol veľvyslancom v Kanade. Tam zostal po februárovom prevrate 1948 v exile. Napísal memoáre The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia s autentickým svedectvom o tom, ako ZSSR násilne zabral Podkarpatskú Rus’. Zomrel 19. 3. 1963 v Kanade v Montreale.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Vasyľu a što ste robyly z trjomi asistentkami u laboratoriju?
-Nič, što by jem robyv?
-A čom poťim ten kralyk smotryť na vas z takym rešpektom..?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať