Heliodor Píka, český generál

3. 7. 1897 sa narodil v českej Štítine pri Opave Heliodor Píka, český generál. Počas 1. svetovej vojny bol dôstojník československej légie v Rusku a vo Francúzsku. Neskôr študoval v Paríži a stal sa náčelníkom vojenskej misie v ZSSR. Zaslúžil sa o prepustenie tisícov Rusínov – uväznených v gulagoch za ilegálny prechod maďarsko-sovietskych hraníc v rokoch 1939 – 1941. Vystúpil proti sovietsko-ukrajinskej agitácii v československej jednotke, tvrdil, že Rusíni sú samostatný národ. Podľa neho „podkarpatskí Rusíni sa po tisíc rokov vyvíjali za odlišných podmienok ako na Ukrajine, bez vplyvov ukrajinských, čím sa vyvíjal odlišný charakter podkarpatského človeka. Majú právo pokladať sa za osobitný národ, nie za kmeň Ukrajincov“. Tým sa dostal do sporu s komunistami. Počas vojny v lete 1944 sa front vo východných Karpatoch priblížil k hranici predmníchovskej ČSR. Píka sa obrátil na Sovietov, aby nasadili československý armádny zbor do bojov za oslobodenie Podkarpatskej Rusi. Sovieti však nedopustili, aby sa československí vojaci rusínskeho pôvodu dostali ako osloboditelia do rodného kraja. 1. československý armádny zbor nasadili do bojov v zle pripravenej Karpatsko-duklianskej operácii. Po oslobodení kraja sa na Podkarpatí začala operácia „opätovného zjednotenia Ukrajiny“. Píka oznámil do Londýna: „Podľa hlásení a protokolov od veliteľstva oslobodeného územia možno usudzovať, že obrat na Podkarpatskej Rusi násilne vyvolali sovietske (bezpečnostné) orgány NKVD.“ Po vojne ho vymenovali za zástupcu náčelníka hlavného štábu československej armády, bol aj členom delegácie ČSR na mierovej konferencii v Paríži. V roku 1948 ho z armády prepustili, zatkli a obvinili zo špionáže a vlastizrady. 28. 1. 1949 ho vo vykonštruovanom procese odsúdili na smrť a 21. 6. 1949 vo väznici v Plzni popravili. Štát ho rehabilitoval v roku 1968.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ mudruje:
-U našim rusnackim mistečku poznam gunču starych alkoholykiv, no ne poznam any jednoho staroho vegetariana..
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať