Ivan Olbracht, český spisovateľ

6. 1. 1882 sa narodil v českej obci Semily spisovateľ a publicista Ivan Olbracht. Študoval právo v Berlíne, potom filozofiu v Prahe, no tú nedokončil. Stal sa novinárom. Bol stúpenec marxistickej ľavice, člen Komunistickej strany Československa, redaktor Rudého práva. Po boľševizácii KSČ ju opustil, venoval sa písaniu a v rokoch 1931 – 1936 často cestoval na Podkarpatskú Rus’, ktorá sa preň stala nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Príbeh rusínskeho vojnového dezertéra a karpatského banditu v románe Nikola Šuhaj lúpežník sa vďaka poznaniu rusínskeho prostredia a Olbrachtovmu brilantnému literárnemu štýlu stal klasickým dielom slovenskej a českej literatúry 20. storočia. Spisovateľ vytvoril dielo, v ktorom konfrontoval civilizovanú prítomnosť povojnovej európskej spoločnosti s archaickou, patriarchálnou až iracionálnou spoločnosťou podkarpatských Rusínov. Román sa stal jednou z najčítanejších slovenských kníh svojej doby, do roku 1939 vyšlo jeho jedenásť vydaní a prekladov aj do iných jazykov. Za toto dielo dostal Štátnu cenu za slovesné umenie. V 30. rokoch vydal Olbracht ešte dve knihy reportáží – Krajina bez mena a Hory a stáročia, kde vykreslil sociálne pomery v horskej časti Podkarpatskej Rusi. Videl ich však jednostranne očami pražského ľavicového intelektuála, podľa ktorého malo pôsobenie českého úradníka v zapadnutom kraji negatívne dôsledky. Posledným dielom Olbrachta z podkarpatského obdobia jeho tvorby je kniha poviedok Golet v údolí – o miestnych ortodoxných Židoch. Vytvoril však aj tendenčné diela ako reportáže zo Sovietskeho zväzu či agitačný román Anna proletárka. Po februárovom prevrate 1948 sa dal do služieb totalitného režimu. Zomrel 20. 12. 1952 v Prahe.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujo Vasyľ:
-Ja jem sja narodyv lem zato, bo jem sja doperedu ku jaječku proder zo slovami "ja sja lem choču dašto zvidaty". Haňba mi, ale popravďi, ja jem vecej tych kolegiv ňikda ne viďiv...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať