Ivan Paňkevič, etnograf a jazykovedec ukrajinského smeru

6. 10. 1887 sa narodil v obci Ceperiv (dnes Ukrajina) etnograf, literárny historik a filológ ukrajinského jazykového smeru Ivan Paňkevič. Študoval na univerzite vo Ľvove a Viedni, potom učil na gymnáziu v Užhorode. Veľkú časť bádaní venoval výskumom nárečí na Podkarpatí. Ako predstaviteľ uznávajúci ukrajinské jazykové trendy v Podkarpatskej Rusi publikoval najmä v takto zameranom odbornom zborníku – šlo o tlačovinu, ktorú vydával proukrajinský osvetový spolok Prosvita – a tiež v mesačníku Podkarpatská Rus’. V roku 1939 sa presťahoval do Prahy, kde sa stal asistentom na Ukrajinskej slobodnej univerzite, neskôr profesorom na Karlovej univerzite. Angažoval sa aj vo vedeckej spoločnosti Tarasa Ševčenka. Patril medzi činiteľov, na ktorých sa československé štátne orgány spoliehali pri vyriešení jazykovej otázky na školách Podkarpatskej Rusi. Keďže pretláčanie ukrajinčiny do škôl, ale i do bežnej praxe, tam od začiatku narazilo na odpor, zvolila si školská správa inú cestu – zaviesť do vyučovania „miestny jazyk“. A s takouto úlohou sa obrátila práve na lingvistu Paňkeviča. Ten vypracoval plán vydania dialektického slovníka a v roku 1922 vyšlo prvé vydanie jeho „kompromisnej“ gramatiky. Jeho práca vychádzala z oficiálnej koncepcie štátu vo vzťahu k jazyku podkarpatských Rusínov – z využívania „miestneho jazyka“ v kombinácii s tradičným pravopisom. No ako problém sa ukázal fakt, že Paňkevič si zvolil za „miestny jazyk“ verchovinský dialekt veľmi blízky ukrajinskému jazyku, aký sa používal v Haliči. Takúto jazykovú verziu však rusínski učitelia jednoznačne odmietli. Boli presvedčení, že uvedený jazyk je od jazyka karpatských Rusínov absolútne vzdialený. Paňkevič pôsobil na Podkarpatskej Rusi až do roku 1945. Zomrel 25. 2. 1958 v Prahe.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zviduje sja čašnyk u labirskim restavranťi Vasyľa:
-Ujku, što budete jisty?
-Ja by choťiv toto, što mať tot chlop kolo oblaka...!
-Ujku, to nemožlyve, vin ne dasť...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať