Ivan Šlepecký, rusínsky literárny historik a aktivista

9. 4. 1907 sa narodil v Bukovciach v okrese Stropkov Ivan Šlepecký, literárny historik, spoločensko-kultúrny aktivista a novinár. Vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, viedol Spolok karpatorus’kých študentov Vozroždenije. Pomáhal mnohým chudobným rusínskym študentom v Prahe organizačne aj finančne, zabezpečoval im štipendium a neraz prispel aj vlastnými prostriedkami. Počas vojny bol aktívnym účastníkom protifašistického odboja. Spolupracoval s partizánskymi skupinami na Morave a na Slovensku. Za odbojovú činnosť dostal mnohé vyznamenania. V roku 1952 sa v Prahe vrátil k svojej profesii lekára-rentgenológa. Jeho najobľúbenejšou činnosťou však bola po celý život žurnalistika a literatúra. K Šlepeckého najvýznamnejším aktivitám v tejto oblasti patrí založenie historicko-literárneho almanachu Prjaševščina – v roku 1948. Uverejňoval v ňom články týkajúce sa podkarpatskej literatúry, kultúry a histórie. V 50. rokoch pripravil na vydanie zobrané spisy rusínskeho spisovateľa Alexandra Pavloviča. Celé dielo bolo pripravené z pôvodných zdrojov, z rukopisov samotného autora. Prvý diel vyšiel v roku 1955, druhý diel už vydaný nebol, hoci sa oň usiloval do konca svojho života. Je autorom rukopisu Starinnyje narodnyje pesni Prjaševskoho kraja, v ktorom zozbieral viac než 2 000 piesní od 17. po 20. storočie. Ani tento zborník však z politických dôvodov nikdy nevyšiel. V jeho archíve sa našli významné dokumenty z histórie, kultúry a literatúry Rusínov. Zomrel 9. 10. 1976 v Prahe.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Sluchaj Vasyľu, ja jem včera strityv tvoju Parasku u avtobusi
a ona mi takyj smišok rozpovila, že až jem z posťiľi upav...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať