Ivan Turjanica, ukrajinský politik

25. 5. 1901 sa narodil v ukrajinskom meste Rjapid komunistický politik Ivan Turjanica pôvodným povolaním kominár. Veľmi skoro sa začal angažovať v KSČ na Podkarpatsku. V Charkove absolvoval „zrýchlenú“ vysokú školu pre robotnícke kádre, kde ho získala za agenta sovietska tajná služba NKVD. Na jej príkaz sa v roku 1942 prihlásil do československej vojenskej jednotky formujúcej sa v Buzuluku, kde sa stal osvetovým dôstojníkom. V práci sa osvedčil, takže neskôr, v roku 1944, ho dokonca aj sám veliteľ 1. československého zboru v ZSSR, generál Ludvík Svoboda, odporúčal po dohode s NKVD za poradcu splnomocneného ministra pre oslobodené územie na východe ČSR. Turjanica zohral najmä neslávne známu úlohu v rámci Sovietmi dlhodobo plánovaného odtrhnutia Podkarpatskej Rusi od Československa. Rozpútaná protičeskoslovenská kampaň v tejto východnej provincii ČSR, vznik miništátika, tzv. Zakarpatskej Ukrajiny, zrod Komunistickej strany Zakarpatskej Ukrajiny na čele s Turjanicom, to všetko zapadalo do chystanej sovietskej anexie. Na zjazde národných výborov Zakarpatskej Ukrajiny v roku 1944 delegáti vybraní v réžii sovietskych prisluhovačov jednomyseľne schválili Moskvou nadiktovaný manifest o „opätovnom zjednotení“ Zakarpatskej Ukrajiny so sovietskou Ukrajinou, hoci predtým žiadne takéto „zjednotenie“ neexistovalo. Na zjazde vznikla aj tzv. Národná rada na čele s Turjanicom. Ten okamžite zaviedol v provincii moskovský čas a za symboly nového bábkového štátu vyhlásil hymnu a zástavu ZSSR. Ako lokaj Moskvy pripravoval aj zjednotenie všetkých ukrajinských území osídlených Rusínmi, od prešovského regiónu, cez poľskú haličskú Lemkovinu, Marmaroš v Rumunsku až po maďarské územie siahajúce po Debrecín. Jeho nadmerné iniciatívy musel krotiť i samotný Stalin. Po vojne dostal Turjanica ako odmenu funkcie, ale len nakrátko. Zomrel 27. 3. 1955 v Užhorode.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Otec duchovnyj prybyvajuť v saďi štachitky na ploťi. Dvoje ďity na ňoho dovho zazerajuť.
-Ďity moji, chočete sja naučity klynci zabyvaty?
-Ňi, otče, my lem chočeme znaty, jak hrišyť svajščenyk, kiď sja buchne molotkom po paľcoch...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať