JIV BYM, PYV BYM...Jiv bym, pyv bym, žena mi neda, lem na mene nožky, nožky vyklada, 
Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky,
Jiv bym, piv bym, žena mi neda, lem na mene nožky, nožky vyklada. 
 
Ja parobok od Bartošovec, vozmu sobi ďivča vozmu na tanec,
Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky,
Ja parobok od Bartošovec, vozmu sobi divča vozmu na tanec.
 
Ja parobok tam od Cernyny, čom ňa ne chcuť žadny šumny ďivčyny,
Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky,
Ja parobok tam od Cerniny, čom ňa ne chcut žadny šumny ďivčiny.
 
Ja parobok od Lukavycy, mene ne chcut ďivky ani vdovycy,
Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky.k na posedu, má
Ja parobok od Lukavycy, mene ne chcut divky ani vdovycy.