Jozef Bokšaj, významný maliar a pedagóg rusínskeho pôvodu

2. 10. 1891 sa narodil v Kobyleckej Poľane (dnes Ukrajina) Jozef Bokšaj (uvádzaný aj ako Josif Bokšay), významný maliar, pedagóg a zakladateľ rusínskej podkarpatskej maliarskej školy. Po absolvovaní mukačevského gymnázia vyštudoval Akadémiu umení v Budapešti. Pôsobil ako učiteľ kreslenia na užhorodskom gymnáziu. Po vzniku ČSR a pripojení Podkarpatskej Rusi k novému štátu v roku 1919 sa aktívne zapojil do kultúrneho diania v regióne. Študijné cesty podnikol do Talianska, Nemecka, Viedne a Paríža. Stal sa vedúcou osobnosťou podkarpatskej maliarskej školy, ktorá bola symbolom druhého rusínskeho národného obrodenia. Vytvoril osobitný štýl ilustrácií školských učebníc. Maľoval monumentálne obrazy ikonostasov v gréckokatolíckych kostoloch na Podkarpatskej Rusi, na východnom Slovensku a v Maďarsku. Myslel aj na budúcnosť podkarpatského umenia, preto spolu s ďalším významným maliarom tej doby Vojtechom Erdélyim založili v roku 1927 v Užhorode Verejnú školu maľovania. Inštitúcia za krátky čas vychovala celý rad umelcov podkarpatskej maliarskej školy. Bokšaj bol vedúcou osobnosťou aj v Spolku výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi založenom v roku 1931. Po vojne si – napriek sťaženým podmienkam a tlaku sovietskeho oficiálneho umenia presadzujúceho socialistický realizmus – dokázal zachovať osobitú autonómiu umelca vo svojom krajinárstve. Za uchovanie tejto autonómie však musel zaplatiť „daň“ sériou obrazov, ktoré propagovali tému socialistickej výstavby. Pôsobil aj ako pedagóg na užhorodskej Škole úžitkového umenia a v Ústave úžitkového a dekoratívneho umenia vo Ľvove. Bol zvolený za člena Akadémie umení ZSSR. Zomrel 9. 10. 1975 v Užhorode.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Mene až strjase, kiď soj podumam, že rik 2021-yj sja čitať jak 2020-et peršyj...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať