Lekcia č. 10

Лекція 10 – Lekcia 10
 
ЧІСЛОВНИКЫ (НУМЕРАЛІЇ) II.
Штири ніжкы має,
Хвостик му лем грає,
За лоптов любить втїкати,
З дитками ся вытїшати.
 
(Псик)
 
Кількостны чісловникы– Порядковы чісловникы – Základná číslovky – Radové číslovky
0             нула – нултый
1             єден, єдна, єдно– першый
2             два, дві– другый 
3             три– третїй
4             штири– четвертый
5             пять– пятый
6             шість– шестый
7             сїм– семый
8             вісем– восьмый
9             девять– девятый
10           десять– десятый
11           єденадцять – єденадцятый
12           дванадцять – дванадцятый
13           тринадцять – тринадцятый
14           штирнадцять – штирнадцятый
15           пятнадцять– пятнадцятый
16           шістнадцять– шістнадцятый
17           сїмнадцять– сїмнадцятый
18           вісемнадцять– вісемнадцятый
19           девятнадцять– девятнадцятый
20           двадцять– двадцятый
21           двадцять єден – двадцять першый
25           двадцять пять – двадцять пятый
29           двадцять девять, двадцять девятый
30           тридцять – тридцятый
40           штиридцять –штиридцятый
50           пятьдесят– пятьдесятый
60           шістьдесят– шістьдесятый
70           сїмдесят– сїмдесятый
80           вісемдесят– вісемдесятый
90           девятьдесят – девятьдесятый
100         сто – стоцятый, стый
101         сто єден – сто першый
125         сто двадцять пять – сто двадцять пятый
200         двасто – двастоцятый, двастый
300         тристо – тристоцятый, тристый
400         штиристо – штиристоцятый, штиристый
500         пятьсто – пятьстоцятый, пятьстый
600         шістьсто – шістьстоцятый, шістьстый
700         сїмсто – сїмстоцятый, сїмстый
800         вісемсто – вісемстоцятый, вісемстый
900         девятьсто – девятьстоцятый, девятьстый
1000       тісяч– тісячный
2000       дватісяч – дватісячный
5000       пятьтісяч – пятьтісячный
1 000 000  міліон – міліонный
 
Чісловникы 2, 3, 4 + назывник
Мужскый род Женьскый і середнїй род
двомихлопи                                    
трёмиприятелї
штирёмеучітелї
Про вшыткы роды
три домы, приятелькы, пера
штирипсы, жены, пера
два домы, псы     дві приятелькы, пера

ЗАДАЧІ - ÚLOHY

1.       Лоґічно доповнийте. Logicky doplnte.
а) десять,  двадцять, тридцять, ..... , ..... , .....
б) єден, два, три, ..... , ..... , .....            
в) тристо, штиристо, пятьсто, ..... , ..... , .....
г) десять, девять, вісем, ..... , ..... , .....
ґ)  пятьсто, тісяч, тісяч пятьсто, ..... , ..... , .....
д) дватісяч єден, дватісяч два, дватісяч три, ..... , ..... , .....

2.       Напиште телефонны чісла словами. Napíšte telefónne čísla slovami.
а) 00421 51 765 231 68: .....
б) 0905 471 824: .....
в) 0918 532 960: .....
г) 057 96 813 54: .....
ґ) 00420 1 879 235 148: .....
д) 054 653 271 98: .....

Ключ к задачам: - Kľúč k úlohám:
 
1. а) штиридцять, пятьдесят, шістьдесят, б) штири, пять, шість, в) шістьсто, сїмсто, вісемсто, г) сїм, шість, пять, ґ) дватісяч, дватісяч пятьсто, тритісяч, д) дватісяч штири, дватісяч пять, дватісяч шість.
 
2. а) 00421 51 765 231 68: нула – нула – штири – два – єден – пять – єден – сїм – шість – пять – два – три – єден – шість – вісем, б) 0905 471 824: нула – девять – нула – пять – штири – сїм – єден – вісем – два – штири, в) 0918 532 960: нула – девять – єден – вісем – пять – три – два – девять – шість – нула, г) 057 96 813 54: нула – пять – сїм – девять – шість – вісем – єден – три – пять – штири, ґ) 00420 1 879 235 148: нула – нула – штири – два – нула – єден – вісем – сїм – девять – два – три – пять – єден – штири – вісем, д) 054 653 271 98: нула – пять – штири – шість – пять – три – два – сїм – єден – девять – вісем.
 
Kurz rusínskeho jazyka je pripravovaný podľa učebnice - Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
ПгДр. Кветослава Копорова: Русиньскый язык про зачаточників, Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій – Русин і Народны новинкы, Пряшів 2011


Autor: Peter Medviď


> späť
 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ byly buduvaty v Rusku plynovod Orenburg. A tam sja raz bars nastrašyly, bo zbačily na stromi, blyzko hotela, medviďa. Takoj zaklykaly na stanicu pro lov medveďiv... Prychodyť velyka dodavka a z ňoj vyskakuje malyňkyj jazvečik i velykyj chlop, na pleče soj bere drabynku a na druhe dvojhlavňovu pušku. Prychodyť ku vystrašenomu ujkovi, podavať mu pušku i hvaryť:
-Ja teper vylizu na strim a zošmarju medviďa na zemľu. Kiď medviď vpade, jazvečik na ňoho skočiť i vyrve mu jajka. I tak ho skantryť...
-A našto mi bude toto velyka puška? zviduje je rozstrjasenyj ujko.
-Kiby medviď zošmaryv na zemľu mene, zastrilyte jazvečika...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať