Lekcia č. 12

Лекція 12 – Lekcia 12
 
Марта ся народила в Пряшові
 
Марта ся народила в Пряшові. Є то єй родне місто. Марта є Пряшівчанка. Івана ся на-
родила в Мукачові. Мукачово є Іванине родне місто. Марта і Івана суть добры приятелькы.
Марта не знає по русиньскы. Єй брат Марко знає по русиньскы. Івана є Мартина приятель-
ка. Їх приятельство є коротке. Марта є Іванина сокласніця з лїтнёй школы. Марко є Мартин
брат і Янків добрый приятель. Янко є зо Сербії. Є то высокый, худый і сімпатічный хлопець.
Любить своє родне місто і свій родный язык.
 
 
ЧІЙ? – КОТРЫЙ? – ЯКЫЙ? – ČIE? – KTORÉ? - AKÉ
 
Словослїд -Slovosled
 
  1 2 3  
Хто є то? чій? котрый?  якый?  
То є   Марків  першый новый мобіл.
         
Што є то?  чія?  котра?   яка?  
То є   Мартина друга  добра  приятелька.
         
Што є то?  чіє? котре? яке?  
То є   Іванине  перше  модерне сако.

Указуючі містоназывникы – Ukazovacie zámená
 
КОТРЫЙ?  ТОТ (М)  тотприятель
КОТРА?  ТОТА (Ж)   тота книга
КОТРЕ?  ТОТО (С)  тото перо
КОТРЫЙ?  ТАМТОТ (М)  тамтотхлоп
КОТРА?  ТАМТА (Ж)   тамта книга
КОТРЕ?  ТАМТО (С)   тамто перо
 
ЗАДАЧІ - ÚLOHY

1.Переложте до словацькогоязыка текст на зачатку лекції. – Preložte do slovenského jazyka text na začiatku lekcie. .....

2. Доповнийте указуючі містоназывникы: тот , тота, тото. – Doplňte ukazovacie zámená:  тот , тота, тото.
а) ..... окно
б) ..... лампа
в) ..... телевізор
г) ..... стіл
ґ) ......тейка
д) ..... сердце
е) ..... постіль
є) ..... квітник

3. Доповнийтеуказуючі містоназывникы: тамтот , тамта, тамто. - Doplňte ukazovacie zámená: тамтот , тамта, тамто.
а) ..... дім
б) ..... дївка
в) ..... хлоп
г) ..... жена
ґ) ..... гача
д) ..... чісло
е) ..... хлїб

4. На основі одповідей доповнийте у вопросах выпущены слова чій? котрый? якый? – Podľa odpovedí v otázkach doplňte vypustené slová  чій? котрый? якый?
а) ..... є то постіль? – То є Мартина постіль.
б) ..... є твоя приятелька? – Є добра і ласкава.
в) ..... є твоє перо? – Тамто вправо.
г) ..... є твоя мама? – Є высока і худа.
ґ) ..... є тото авто? – Наше.
д) ..... є ваша хыжа? – Друга злїва.
е) ..... суть то дїти? – Нашы.
є) ..... є ваша загорода? – Довга і узка.

Ключ к задачам: - Kľúč k úlohám:
 
1. Marta sa narodila v Prešove. Je to jej rodné mesto. Marta je Prešovčanka. Ivana sa narodila v Mukačeve. Mukačevo je Ivanine rodné mesto. Marta a Ivana sú dobré priateľky. Marta nevie po rusínsky. Jej brat Marko vie po rusínsky. Ivana je Martina priateľka. Ich priateľstvo je krátke. Marta je Ivanina spolužiačka z letnej školy. Marko je Martin brat a Jankov dobrý kamarát. Janko je zo Srbska. Je to vysoký, štíhly a sympatický chlapec. Má rád svoje rodné mesto a svoj rodný jazyk.
2. а) тото, б) тота, в) тот, г) тот, ґ) тота, д) тото, е) тота, є) тот.
3. а) тамтот, б) тамта, в) тамтот, г) тамта, ґ) тамто, д) тамто, е) тамтот, є) тамтот.
4. а) чія? б) яка? в) котре? г) яка? ґ) чіє? д) котра? е) чії? є) яка?

Kurz rusínskeho jazyka je pripravovaný podľa učebnice - Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
ПгДр. Кветослава Копорова: Русиньскый язык про зачаточників, Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій – Русин і Народны новинкы, Пряшів 2011


Autor: Peter Medviď
 

> späť

 

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ...
-Kiď umru, ta choču do rusnackoho pekla...
Kotly ďiravy, dryva sorovy i pjany čorty spivajuči do ňimoty...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať