Lev Prchala, český armádny generál

23. 3. 1892 sa narodil v Ostrave Lev Prchala, armádny generál, minister autonómnej vlády Podkarpatskej Rusi. V roku 1917 vstúpil do československých légií v Rusku. V Paríži vyštudoval vysokú školu vojenskú. Prešiel viacerými funkciami, až sa v roku 1933 stal veliteľom tzv. Zemského vojenského veliteľstva v Košiciach (pre východné Slovensko a Podkarpatskú Rus). Od roku 1936 bol armádny generál. V januári 1939 ho prezident Emil Hácha vymenoval za ministra autonómnej vlády Podkarpatskej Rusi zastupujúceho ústrednú vládu, čo využili ukrajinskí nacionalisti napojení na nacistickú tajnú službu na ostrú protičeskoslovenskú kampaň. V priebehu mníchovskej krízy velil 4. armáde, ktorá mala brániť južnú Moravu. Bol proti kapitulácii, navštívil aj Edvarda Beneša, aby mu tlmočil svoj názor. Po kapitulácii ho menovali za vojenského veliteľa Podkarpatskej Rusi a člena miestnej vlády. 15. marca 1939 prikázal vojensky brániť územie proti maďarskému útoku – udržali ho tri dni. Po obsadení Podkarpatskej Rusi utiekol cez Protektorát do Poľska. Tam organizoval československé vojenské jednotky a velil légii Čechov a Slovákov. V septembri 1939 odišiel do Francúzska, neskôr bol donútený emigrovať do Veľkej Británie. V exile patril medzi výrazných odporcov politiky Edvarda Beneša, ktorý ho zato v októbri 1940 postavil mimo vojenskú službu. Do Československa sa už nikdy nevrátil. V júli 1945 ho na návrh československej vlády zbavili hodnosti armádneho generála, ktorú však neskôr úspešne vysúdil na britskom súde späť. V exile sa naďalej politicky angažoval, okrem iných spolupracoval aj so sudetonemeckými organizáciami a v roku 1958 dostal Európsku cenu Karla IV. Zomrel 11. júna 1963 pri rekreačnom pobyte v štajerskom Feldbachu, pochovaný je na lesnom cintoríne v Mníchove.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Od Parasky, šampionky v metaňu kopijov/oštepom, vťik muž.
...nedaleko!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať