Lubor Niederle, český archeológ, antropológ a etnológ

20. 9. 1865 sa narodil v českom meste Klatovy Lubor Niederle, archeológ, antropológ, etnológ a múzejník európskeho významu. Vyštudoval antropológiu v Prahe, potom v Mníchove a Paríži. Zaslúžil sa o vznik Národopisného múzea českoslovanského, Štátneho archeologického ústavu a Slovanského ústavu v Prahe, bol členom mnohých vedeckých akadémií a odborných spoločností vo svete. Ako univerzitný pedagóg vychoval prvú generáciu českých profesionálnych archeológov. Tento širokospektrálny vedec je pre nás zaujímavý nielen prácami z pravekých dejín Slovanov, ale aj etnologickými dielami spojenými s územím a históriou Slovákov a Rusínov. Je autorom diela Príspevok k počiatkom histórie slovenskej. Z roku 1903 pochádza jeho Národopisná mapa uhorských Slovákov. Vo svojich prácach sa venoval i problematike osídlenia Podkarpatskej Rusi. Podľa jeho názoru Slovania dorazili na Podkarpatsko ako súputníci Hunov v období okolo 5. storočia po Kristovi, s čím však polemizovala časť vedeckej obce. Pri etnografickom výskume na Slovensku na začiatku 20. storočia narazil na problém rozhraničenia slovenského a rusínskeho etnika v Uhorsku, čo popísal aj v jednej zo svojich vedeckých prác. Veľa cestoval. V bádaní presadzoval prístup spočívajúci v tom, že treba brať do úvahy najrôznejšie aspekty každodenného života slovanských národov na základe interpretácie archeologického materiálu a písomných prameňov. Jeho najdôležitejším dielom boli 11-zväzkové Slovanské starožitnosti, ktoré nahradili nedokončené rovnomenné dielo Pavla Jozefa Šafárika. Ide o súbor kníh publikovaných v priebehu viacerých rokov, kde sa venoval okrem iného etnogenéze a pravlasti Slovanov a podal nový, všestranný pohľad na túto problematiku. Zomrel 14. 6. 1944 v Prahe.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Otče, skady ste vzjaly hrošy na takyj dorohyj motor?
-Nadčasy z kadylom...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať