OJ, BYLA JA ĎIVOČKA...


 
Oj byla ja ďivočka, byla ja rumena,
ňiž jem ne šidala, chlopcim na koľina,
ňiž jem ne šidala, chlopcim na koľina.
 
A jak ja na kolina začala šidaty,
doraz ňja počali ľjude ohvarjaty,
doraz ňaj počali ľjude ohvarjaty.
 
Ej, vyjdu na dverečka, stanu na šyroko,
vyberu frajira ja sobi na oko,
vyberu frajira ja sobi na oko.
 
Ej, vyjdu na dverečka, stanu sobi šumňi,
chto ňja chce ľubyty, ta naj ide ku mi
chto ňja chce ľubyty, ta naj ide ku mi.