Pavel Cibere, právnik a politik rusínskeho pôvodu

5. 5. 1910 sa narodil v obci Zaluž (dnes Ukrajina) Pavel Cibere, právnik, diplomat, politický a kultúrny dejateľ. V čase štúdií práva v Prahe aktívne pracoval v študentskom spolku Vozroždenije. V roku 1936 inicioval vytvorenie osvetovej nadácie Rus’kij narodnyj universitet s filiálkami v Chuste, Užhorode a Prešove. V októbri 1940 ho prezident v exile Eduard Beneš menoval za člena štátnej rady a vedúceho kancelárie pre problematiku Podkarpatskej Rusi. V Londýne založil Spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi, vydával noviny Jedinstvo a Karpatorus’kyje novosti. Po napadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom sa dozvedel o tragickom osude podkarpatských politických utečencov na území ZSSR. Spolu s atašé a náčelníkom československej vojenskej misie v Moskve Heliodorom Píkom sa usiloval o ich vyslobodenie z gulagov a zaradenie do formujúcej sa československej vojenskej jednotky v ZSSR pod velením Ludvíka Svobodu. V roku 1944 protestoval v Moskve proti začleneniu Podkarpatskej Rusi do sovietskej Ukrajiny, jeho misia však bola neúspešná. V roku 1947 ho uväznili ako anglického špióna a poslali tiež do gulagu. Vďaka politickému odmäku v ZSSR v 50. rokoch, keď bol pri moci Nikita Chruščov, ho prepustili. Ako profesora anglického jazyka ho potom prijali na univerzitu v Charkove, ale už po dvoch týždňoch ho odtiaľ vyhodili. Zomrel 8. 7. 1979 v Mukačeve.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ: Rusyňske svjato "Pjatňica večur" trymať try dňi...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať