Pavol Peter Gojdič, biskup a významná rusínska osobnosť

17. 7. 1888 sa narodil v Ruských Pekľanoch v Prešovskom okrese Pavol Peter Gojdič, držiteľ Radu svätého Bazila Veľkého (mníšsky rad gréckokatolíckej cirkvi), biskup Prešovskej gréckokatolíckej eparchie, významný predstaviteľ rusínskeho národa. Študoval teológiu v Prešove a v Budapešti. V roku 1911 bol vysvätený za kňaza, v roku 1927 za biskupa. Prešovským sídelným biskupom sa stal v roku 1940 a v roku 1946 sa stal hlavou gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Podporoval vydávanie kníh a časopisov v rusínčine, ako aj rusínsku kultúru a školstvo na východe Slovenska. Slovakizáciu Rusínov ostro odmietal. Po Mníchovskej zrade bol za pripojenie regiónov s rusínskym obyvateľstvom k autonómnej Podkarpatskej Rusi. Za vojny vystúpil proti deportácii Židov. Po februári 1948 hľadal možnosť kompromisu medzi cirkvou a režimom. Avšak československí komunisti postupovali voči gréckokatolíckej cirkvi podľa sovietskeho vzoru a prešovský cirkevný snem organizovaný a riadený ŠtB ukončil jej činnosť. Počas akcie Prešovský sobor Gojdiča uväznili a 10. 1. 1951 sa proti nemu a ďalším dvom biskupom, Jánovi Vojtaššákovi a Michalovi Buzalkovi, začal vykonštruovaný súd v Bratislave. Predsedom senátu bol Karol Bedrna, žalobcom prokurátor Ján Feješ. 15. 1. 1951 sa súd skončil – Gojdič a Buzalka dostali za vlastizradu doživotie a Vojtaššák 25 rokov, skonfiškovali im majetok, odklepli vysoké peňažné tresty a stratu občianstva. Gojdič zomrel mučeníckou smrťou vo väznici v Leopoldove 17. 7. 1960 v deň dovŕšenia svojich 72 rokov. V roku 1990 ho štát rehabilitoval. Dostal vyznamenania in memoriam Rad T. G. Masaryka a Pribinov kríž. V roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného a v roku 2008 dostal najvyššie izraelské vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ. Neistota.
-Kupyv jem soj včera 100% vivču brynzu... Doma jem pročitav, že to od firmy Baranok...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať