Peter Židovský, rusínsky politik a kultúrny dejateľ

6. 6. 1890 sa v Šarišskom Jastrabom v okrese Stará Ľubovňa narodil Peter Židovský, rusínsky politik a významný kultúrny dejateľ prešovského regiónu. V rokoch 1935 – 1939 bol za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárnikov) zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. V roku 1938 agitoval za to, aby sa časť východného Slovenska obývaná etnickými Rusínmi pripojila k Podkarpatskej Rusi. Odmietol členstvo v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane a nesúhlasil ani so vznikom slovenského štátu, za čo ho prenasledovali a väznili. Od roku 1943 sa zúčastňoval na partizánskom protifašistickom odboji. S bratmi budoval zemľanky a zo svojho veľkého statku zásoboval partizánov. Od spriazneného veliteľa vojenskej posádky v Sabinove získaval zbrane. Partizánska skupina sa postupne rozrastala, čo malo za následok, že Židovský musel opakovane čeliť policajným raziám. V rokoch 1939 –1940 sa angažoval na stretnutiach rusínskych predákov z východného Slovenska. Ich plánom bolo založiť jednotnú Rus’kú stranu, ktorá by reprezentovala rusínsku národnostnú menšinu v politickom systéme slovenského štátu. Židovský sa zúčastnil aj na schôdzi 23. apríla 1940 v Prešove zvolanej s takýmto cieľom. Slovenské úrady však založenie spomínanej strany zablokovali. Politicky sa angažoval aj po vojne, keď sa v roku 1945 stal podpredsedom Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny, zastrešujúcej slovenských Rusínov v povojnovom Československu, a neskôr aj poslancom Dočasného národného zhromaždenia ČSR. Zároveň bol od roku 1945 členom Demokratickej strany. V roku 1947 vstúpil medzi komunistov do KSČ. Bol riaditeľom vydavateľstva Slavkniha. Zomrel 25. 11. 1947 v Šarišskom Jastrabom.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ

Ujko Vasyľ robjať v pohrebňi službi. Vjedno zos kolegom naaranžujuť nebožťika-ateistu.
-Posmoť sja na ňoho, jak sja vyštafiruvav a ity ne mať kde...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať