PIŠOV MILYJ Z DRITOM...


 
Pišov milyj z dritom,
Švitom vandruvaty,
A mi lem prykazav, 
A mi lem prykazav,
Dobri gazdovaty.
 
Gazduj, ženuš, dobri,
By-s nagazdovala,
Žeby-s staryj oves, 
Žeby-s staryj oves, 
Z novym pereklala.
 
Už iduť dritare, 
Verškom špivajuči,
Otec i z maťirju, 
Otec i z maťirju, 
Za nyma plačuči.
 
Hrajut v bojňi, hrajuť,
Bo chyžečka mala,
A mamka do ďivky,
A mamka do ďivky,
Že ci chce dritarja...