PYLA JA PALINKU...


 
Pyla ja palinku, iši budu pyty,
Mam muža dobroho, ne bude ňa byty.
 
Any ňa ne byje, any ňa ne laje,
Iši ňa nad ranom, perynov prykryje.
 
Spyj, Maričko moja, by jes sja vyspala,
Ne maš korov doma, bo jes ne pryhnala.
 
Bolyť ňa holovka i miži plečima,
Treba mi doktora z čornyma očima.
 
Ne choču takoho, žeby znav ličity,
Lem choču takoho, žeby znav ľubyty.