Rusyn song: A chija to xyzha... Stropkov, 12.10.2007

Rusyn song: A chija to xyzha... Stropkov, 12.10.2007


Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Veliteľ policiji podčinennomu Vasyľovi:
-Chto z nas dvoch durak, ja čy vŷ!?
-No, všytkŷ o vas znajuť, pane majore, źe vŷ durakiv do robotŷ ne pryjimate...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať